Makten til mobilisering


Politisk motstand i Afrika ledes av enkeltpersoner fra middelklassen, mens det er de fattige som samler seg i gatene.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 2018-11-01
Political Protest in Contemporary Africa
Forfatter: Lisa Mueller
Cambridge University Press, Storbritannia,

Lisa Mueller, en ung statsviter med doktorgrad fra University of California, Los Angeles (UCLA), nå ansatt ved det lille, ærverdige Macalester College i St. Paul i Minnesota, har skrevet et nytt referanseverk om politiske protester i Afrika. Basert på feltarbeid i en rekke land – Niger, Guinea og Malawi, Senegal, Burkina Faso og Mali – beskriver og analyserer Mueller kontinentets politiske motstandsbevegelser det siste tiåret med stor troverdighet. I motsetning til hva Adam Branch og Zachariah Mampilly gjør i boken Africa Uprising. Popular Protest and Political Change (2015) følger Mueller én klar tanke gjennom hele sin bok: Det er den afrikanske middelklassen som organiserer protestene, mens det er de fattige som fyller opp gatene.

Men finnes middelklassen?

For at Muellers bok skal appellere, skulle man tro at man, som henne, må mene at den afrikanske middelklassen faktisk finnes, og at klassebegrepet har noe for seg også i Afrika,. Dette er ikke tilfellet. Selv har jeg brukt mye tid og tankevirksomhet på å komme frem til at middelklassen i Afrika er forsvinnende liten. I Le Monde diplomatique mars 2016 argumenterte jeg for dette synet, og i Samtiden/2 senere samme år gikk jeg enda lenger og hevdet at middelklassebegrepet rett og slett ikke hadde noe for seg i en afrikansk kontekst: Den såkalte middelklassen i Afrika har for dårlig råd til å fortjene betegnelsen. Denne gruppen ønsker heller ikke nødvendigvis demokratisering, siden så mange fattige da vil kreve sine rettigheter at «middelklassen» ikke lenger vil kunne beholde sine privilegier.

Jeg hevdet videre at klassebevisstheten ikke finnes i denne verdensdelen fordi sympati og samhold går vertikalt innenfor etniske grupper, trossamfunn og storfamilier heller enn horisontalt mellom klasser. Svært mange tjener til livets opphold ved å jobbe i uformell sektor. Selv prekariatet i Europa har en høy grad av inntektssikkerhet i forhold til de fleste afrikanere.

Ikke overbevisende, men god

Lisa Mueller vet at vi er mange afrikanister som ikke liker klasseanalyser. Hun bruker derfor mye plass i boken sin til å argumentere for klassebegrepets relevans også i en afrikansk kontekst. Mueller påpeker til og med at «this book’s major contribution to the African politics literature is to ‘bring class back in’».

De politisk protesterende i Afrika er ikke blant …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)