Letizia Battaglia
Letizia Battaglia: Jeg har slåss mot mafiaen – med og uten kamera.

Mafiaens makt


Ny Tid møtte den italienske fotografen Letizia Battaglia under Berlinalen til en samtale om det  fotografiske arbeidet hennes og den italienske mafiaen i dag.

Astra Zoldnere
Zoldnere er en latvisk filmregissør, kurator og publisist.
Email: astra.zoldnere@gmail.com
Publisert: 2019-03-04

Medforfatter: Truls Lie

Det var vanskelig for Letizia Battaglia å være uavhengig i en mannsdominert verden. Først nektet faren hennes henne å forlate huset, senere ville ikke mannen hennes la henne studere. Hva med kvinnene på dagens Sicilia? Er de fremdeles undertrykt, spør vi den kjente fotografen:

– Dagens kvinner er langt mer selvstendige og har større frihet. Imidlertid er mange kvinner arbeidsløse, da det er få jobber å finne. Men likevel har de vesentlig større muligheter til å styre sine liv enn vi hadde. Samtidig er mange innvandrerkvinner tvunget til å prostituere seg.

Abonnement kr 195 kvartal