– Må avvise deltakelse i EU-hær

Norge bør ikke overlate norske soldater til EU-kommando, sier stortingspolitikere.

Ny Tid

Det ferske EU-vedtaket om opprettelsen av ni stridsgrupper har ikke vært diskutert i Stortinget eller i forsvarskomiteen.

SVs forsvarspolitiske talsmann, Kjetil Bjørklund, sier til Ny Tid at han foreløpig ikke har hørt noe om at Norge kan komme til å stille soldater under EU-kommando.

– Det er helt uaktuelt for oss å støtte et slikt forslag hvis det dukker opp. Vi gikk imot deltakelse i Natos reaksjonsstyrker (NRF), og ser ingen grunn til å overlate norske soldater til en EU-kommando. Dessuten har vi ikke noen styrker å tilby, sier Kjetil Bjørklund.

Han får støtte fra forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Marit Arnstad, som sier at et slikt forslag er helt uaktuelt å støtte.

– Vi mener det er helt uaktuelt at Norge bidrar i EUs stridsgrupper. Det vil være meget problematisk å sette norske soldater under EU-kommando. Senterpartiet mener det alltid må foreligge et FN-mandat for at Norge skal bidra i internasjonale operasjoner. Det ville være et paradoks om Norge skulle delta i EU-hæren som ikke-medlem, mens EU-medlemmet Danmark ikke bidrar, sier Marit Arnstad.

Arnstad kan ikke se hvordan Norge skal greie å finne den nødvendige kapasiteten til et slikt oppdrag.

– Vi har allerede tunge forpliktelser i Kosovo og Afghanistan, i tillegg til våre forpliktelser overfor NRF. Derfor er det ikke aktuelt å støtte forslaget, og det samme gjelder andre slike forslag. Norge har forpliktet seg til å delta i NRF. Det er ikke aktuelt å delta i andre lignende styrker.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.