Frode Forfang. Foto: UDI.

Må senke forventningene

Direktør i UDI, Frode Forfang, sier at man ikke kan se forskjell på privatdrevne eller ideelt drevne asylmottak.

Det har vært mye fokus på mangler og lavt antall ansatte ved norske asylmottak den siste tiden. Vi har tatt en prat med UDI-direktør Frode Forfang.
Har UDI noen ekstra oppfølging, utover de alminnelige kontrollrutinene, for å sørge for at feil og underbemanning ikke videreføres nå som pågangen er så stor?
«Når det gjelder mangelfull standard, er situasjonen slik at kravene ikke kommer til å bli innfridd. Jeg vil gjerne realitetsorientere alle som har forventninger til bostandard eller høyt kvalifiserte ansatte på mottakene. Disse forventningene må senkes betraktelig. Det som er vår prioritet nå, er å gi alle tak over hodet og mat. På lengre sikt er dette noe vi kan se på, men så lenge tallene er oppadstigende, er ikke dette krav som det er mulig å innfri,» sier Forfang.
Hva tenker dere om private aktører versus organisasjoner som Norsk Folkehjelp når det gjelder drift av asylmottak?
«Når det gjelder mottaksetablering, er det reglene for offentlige anskaffelser som gjelder. Det er sånn systemet fungerer nå. Det vi ser, er at dagens fordelingssystem fungerer fleksibelt. Vi får raskere opp kapasiteten».
Men flere av de private aktørene innen asylbransjen får kritikk for størrelsen på utbyttet de tar ut?
«Sammenlignet med områder der man har konkurranseutsetting, tror jeg man i mottakssentrene har mindre marginer. Det sier de fleste som driver. Risikoen er også større fordi man risikerer å bli avviklet på tre måneders varsel. Akkurat det er det ikke så mange andre som risikerer – de er sikre ut kontraktsperioden, noe man ikke er man på mottakssiden.»
I hvilken grad fører dere kontroll over mottakene?
«Vi har kontraktsoppfølging og tilsyn med de private aktørene. Vi har tett oppfølging for å sørge for at de leverer det de skal. Men det er vanskelig å få folk til å drive mottak, siden det er så lite lønnsomt. Jeg har ingenting imot at det kommer flere frivillige inn. Jeg har vært i mange mottak, og hvis du på forhånd ikke ved om det er Hero AS eller Norsk Folkehjelp som driver det, er det veldig vanskelig å se forskjell. Du kan ikke umiddelbart se om det er en ideell organisasjon eller en kommersiell aktør som driver.»

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/ma-senke-forventningene/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.