Lytt til Dalai Lama

Under sitt besøk i Norge i juni gjentok den tibetanske lederen Dalai Lama flere ganger at han og hans eksilregjering ikke ønsker uavhengighet, men genuint selvstyre for Tibet og tibetanerne. Problemet er at til tross for disse gjentatte uttalelsene, blir han ikke trodd av kineserne. Det spørs om kineserne ikke ønsker en demokratisk og fredelig […]

Ny Tid

Under sitt besøk i Norge i juni gjentok den tibetanske lederen Dalai Lama flere ganger at han og hans eksilregjering ikke ønsker uavhengighet, men genuint selvstyre for Tibet og tibetanerne. Problemet er at til tross for disse gjentatte uttalelsene, blir han ikke trodd av kineserne.

Det spørs om kineserne ikke ønsker en demokratisk og fredelig løsning på Tibet-problemet, men håper at tiden arbeider for dem. Det er jo ikke sikkert, og et høyst reelt alternativ til Dalai Lamas ikkevoldslinje er jo at bombene begynner å eksplodere også i det kinesisk-okkuperte Tibet. En slik utvikling burde ingen være interessert i, og det ligger derfor et spesielt ansvar på verdenssamfunnet – den norske regjeringen inkludert – i å få kineserne til å til gå inn i reelle forhandlinger med Dalai Lama og den tibetanske eksilregjeringen.

Gjentatte ganger har Dalai Lama uttalt: «Jeg er en munk, jeg har gitt et løfte om ikke å lyve, og hvis jeg sier at Tibet historisk sett har vært en del av Kina, er det løgn og forvrengning. Men akkurat nå er Tibet en del av Kina, og vi ønsker fortsatt å være en del av Kina så lenge tibetanernes grunnleggende menneskerettigheter respekteres.» Dette burde være godt nok for Folkerepublikken Kina.

En løsning på problemene på «Verdens tak», som gir reelt selvstyre og menneskerettigheter for tibetanerne, ville være et konstruktivt bidrag til fred og sikkerhet i regionen som har nok av uløste og farlige konflikter fra før. Konfliktdempende ville det også være om kineserne demper tonen mot Taiwan, går inn for dialog og forhandlinger, og slutter med trusler om bruk av militær makt mot Republikken Kina på Taiwan, det demokratiske Kina. Bare en demokratisk utvikling i Folkerepublikken Kina kan på sikt føre til en tilnærming og framtidig gjenforening mellom de to kinesiske statene.

Kommentarer
DEL