Internasjonal spaltist: Lovpriser Durban II

Mens debatten går i Norge om hvorvidt en skal trekke seg fra FNs rasismekonferanse, har forslaget til konferansens sluttdokument fått bred støtte i det indonesiske folket.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.03.2009

Indonesia støtter det palestinske folket fullt ut i kampen for frigjøring fra den israelske okkupasjonen. Med den største muslimske befolkningen i verden har Indonesia hele tiden opprettholdt sitt syn på ikke å anerkjenne Israels eksistens før den israelske okkupasjonen av palestinske områder opphører. Da han besøkte Washington DC i februar, oppfordret den indonesiske visepresidenten, Jusuf Kalla, sin amerikanske visepresidentkollega, Joe Biden, på det sterkeste til å få løst Israel-Palestina-konflikten så snart som mulig. Kalla sa at hvis den langvarige Midtøsten-konflikten blir løst på en vellykket måte, løses samtidig 50 prosent av verdens konflikter og sikkerhetsspørsmål.

Ethvert angrep på Palestina vil uten tvil få sinnene i kok hos indonesiske muslimer, ikke minst hos de mest radikale. Folk går ut på gata i protest. For noen er det å brenne amerikanske flagg den mest populære måten å vise sitt sinne mot Israel. Under den siste konflikten mellom Israel og Hamas var alle indonesiske medier samstemte og klare i sitt syn: De fordømte angrepene, kritiserte FN for handlingslammelse og de vestlige demokratiene, særlig USA, for dobbelmoral i håndteringen av konflikten mellom israelerne og araberne. Tusenvis av mennesker gikk ut på gata i protest, og de arrangerte innsamlingsaksjoner til det palestinske folket flere steder. Da volden i Gaza endte (midlertidig), fortsatte sinnet, og da utenriksminister Hillary Clinton besøkte Indonesia i forrige måned, samlet små folkegrupper seg i noen byer og brente amerikanske flagg og bilder av Barack Obama som en velkomsthilsen.

En av Jakartas største aviser kritiserte på lederplass den indonesiske presidenten, Susilo Bambang Yudhoyono, for ikke å ta opp det palestinske folkets lidelser etter de siste angrepene i Gaza. Han snakket heller ikke om at verden venter utålmodig på at den nye amerikanske regjeringen skal komme på banen med en ny og mer retterferdig tilnærming til Midtøsten-konflikten.

Indonesias regjering har foreslått diplomatiske løsninger for å få slutt på den langvarige Midtøsten-konflikten. Både radikale og moderate muslimske grupper støtter regjeringens press for å få til diplomatiske løsninger og fredelige forhandlinger mellom Palestina og Israel. De mest konservative gruppene mener på sin side at Indonesia, som det største muslimske landet i verden, bør ta i bruk mye kraftigere virkemidler overfor Israel, for eksempel ved å boikotte all handel med Israel og ved å legge et langt større press på USA.

Oppfordringen om å boikotte FNs menneskerettighetskonferanse, Durban Review Conference, som skal holdes i Genève 20.-24. april, har ikke nådd overskriftene i indonesiske medier ennå. I den grad Durban II, som konferansen også kalles, er omtalt, har mediene lagt vekt på at USAs beslutning om ikke å delta, er nok et tegn på at supermakten ikke har endret syn i sin støtte av Israel. Forslaget til konferansens sluttdokument har imidlertid blitt ivrig diskutert i ulike internett-forum, og der lovprises fordømmelsen av Israel. Forslaget, som visstnok sier at Israels politikk i de palestinske områdene utgjør «et brudd på internasjonale menneskerettigheter, en forbrytelse mot menneskeheten og en moderne form for apartheid», finner bred støtte i det indonesiske folket. I forslaget uttrykker arrangørene av FN-konferansen «sterk bekymring» over Israels metoder knyttet til «rasediskriminering mot palestinere, mennesker fra Syria bosatt på den okkuperte Golanhøyden og andre innbygger i de okkuperte områdene.»

At diskusjonen rundt Durban II-konferansen vil gå høyt, er åpenbart. Menneskerettighetsforkjempere i mange vestlige demokratier mener den FN-støttede konferansen truer de universelle verdiene i menneskerettighetene og at de muslimske landenes innflytelse på konferansen vil føre til at religionskritikk blir ansett som brudd på menneskerettighetene, og at målet er å beskytte islam mot kritikk. Reaksjonene i Europa har vokst seg stadig sterkere. FNs sikkerhetsråd er under angrep.

På samme tid vokser skepsisen blant mange indonesiere, som i det store og hele har de samme synspunktene som muslimer i andre deler av verden, mot Sikkerhetsrådets håndtering av Israel-Palestina-konflikten. Den utbredte holdningen er at FN er kjent for handlingslammelse hver gang en ny krig bryter ut i Midtøsten, og at Israel er kjent for å bryte alle FN-resolusjoner.

Oversatt av Inger Johanne Luitjens.

Lily Yulianti Farid er journalistutdannet i Australia, tidligere bosatt i Tokyo, og skriver nå eksklusivt for Ny Tid fra fødelandet Indonesia.

Kommentarer