Lovfestet diskriminering


Aldersgrenser vil neppe stoppe tvangsekteskap. Men en slik lov vil i seg selv diskriminere.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2006-10-12
[13. oktober 2006] Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen vil innføre 21 års aldersgrense på såkalte henteekteskap til Norge. Forslaget er en moderert versjon av dansk innvandringspolitikk og bunner i gode intensjoner om å stanse tvangsekteskap i minoritetsmiljøene. Likevel frykter vi at lovforslaget vil fungere som en diskriminerende særlov som rammer grupper i samfunnet langt utover dem det er ment å beskytte.

Statistisk Sentralbyrå la onsdag fram tall som viste at bare 20 prosent av norske kvinner født av pakistanske foreldre er gift i en alder av 21 år. Dette er bare halvparten så mange som blant førstegenerasjons pakistanske kvinnelige innvandrere og tyder derfor på en praksis i endring. Vi vet ikke hvor mange av disse ekteskapene som er ulike former for tvangsekteskap. I dag finnes heller ingen utredning som beviser hvordan de strenge reglene i Danmark har fungert i praksis. Det er god grunn til å tro at en aldersgrense vil begrense innvandringen. Men det er liten grunn til å tro at den vil begrense antall tvangsekteskap. Tvangsekteskap rammer både 17-åringer og 26-åringer.

Tvangsekteskap er allerede forbudt i Norge og det er 18 års aldersgrense for å gifte seg. Det viktigste regjeringen kan gjøre er å sørge for at disse lovene håndheves. Vi må aldri gå på akkord med menneskerettighetene. Men vi må heller aldri falle for fristelsen til å begå brudd på noen av dem for å bøte på andre.

Putins Russland

[ytringsfrihet] Drapet på Anna Politkovskaja var en politisk henrettelse og et bevis på et styresett som i 2006 bør utfordres på det mest grunnleggende. For oss i Ny Tid førte drapet på en av våre faste skribenter til at truslene mot ytringsfriheten fikk konsekvenser inn i våre egne spalter. «Det er et mirakel at jeg fortsatt lever», kunne kinogjengere i Oslo høre Anna Politkovskaja si i dokumentaren Coca: The Dove from Chechnya for et par uker siden. Det er en tragedie at mirakelets tid er over.

Ytringsfrihet dreier seg om langt mer enn retten til å trykke vitsetegninger av profeten Muhammed. Martyrdom dreier seg om mer enn religion. Anna Politkovskaja viet sitt liv til å fortelle sannheten om president Vladimir Putins Russland. Nå skylder vi henne å avsløre sannheten rundt hennes død – og vi skylder henne å fortsette arbeidet.

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)