Lover åpenhet om sivile tap


I framtiden vil det bli opplyst om alle sivile som faller for norske våpen. Det lover Forsvaret.

Email: haakon@nytid.no
Publisert: 2009-06-25

De siste ukene har Ny Tid satt søkelyset på at det mangler statistikk over dødsfall forårsaket av norske styrker i Afghanistan. Nå lover Forsvaret å si fra dersom norske soldater i framtiden dreper sivile.

– Så sant Forsvaret med sikkerhet vet at vi har tatt livet av sivile, så vil vi opplyse om det, sier Lars Magne Hovtun, kommunikasjonsrådgiver ved Fellesoperativt hovedkvarter.

En utfordring for de norske styrkene er at fiendtlige soldater ofte blander seg med sivile. Men Forsvaret vil likevel gå aktivt ut offentlig med informasjon om sivile dødsfall, med mindre det er snakk om tvilstilfeller.

– Forsvaret er avhengig av full tillit i det norske folk. Derfor er det viktig at vi forteller både om situasjoner der vi lykkes og der vi mislykkes, sier Hovtun.

Løftet om åpenhet blir positivt mottatt av utenrikspolitikerne på Stortinget.

Abonnement kr 195/kvartal

– Jo mer åpenhet og flere fakta vi får på bordet, desto bedre er det. Så hvis Forsvaret har kunnskap om dette, som kan offentliggjøres, er det veldig bra, sier Olav Akselsen (Ap), leder i utenrikskomiteen.

Også Fremskrittspartiet ønsker en slik åpenhetslinje velkommen.

– Dette er positivt. Her behøver vi mest mulig åpenhet og informasjon. Skulle Norge komme i den tragiske situasjonen at vi forårsaker at sivile liv går tapt, da er det flott at Forsvaret vil være åpen om det, sier utenrikspolitisk talsmann Morten Høglund.

Høyre-leder Erna Solberg ønsker åpenhet om sivile tap velkommen, men frykter samtidig at norske medier vil bruke slike opplysninger til å lage unyanserte oppslag.

– Norske medier har et ansvar for hvordan slike tall framstilles. Ofte blir oppslagene om Afghanistan sensasjonspregede. Mediene gjør det til noe oppsiktsvekkende at norske soldater har drept noen. Man er altfor naiv i forhold til at militær tilstedeværelse kan føre til at mennesker dør, selv når målet er å skape fred. Journalister må vise forståelse for at det norske demokratiet faktisk har bestemt at vi skal være tilstede i Afghanistan, sier Solberg, som også er medlem av utenrikskomiteen.

Vanskelig i tettbygde strøk

Ifølge Forsvaret lar norske soldater ofte være å åpne ild når sivile kan havne i skuddlinjen. Noen ganger skal soldatene også ha satt eget liv i fare for ikke å skade sivile.

– Den 22. oktober ble de norske soldatene beskutt fra en husklynge hvor det ble observert barn og kvinner. De norske …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?