LOs problem

Det er forskjell på å være arbeidstaker og arbeidsgiver.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.01.2007
[19. januar 2007] LO startet sin lenge planlagte og omfattende kampanje mot mobbing i arbeidslivet denne uka. Aldri har arbeidstakerorganisasjonen hatt dårligere troverdighet på nettopp slikt arbeid.

Ingunn Yssen gjorde et dristig valg da hun bestemte seg for å gi oppsigelsen sin til landets største avis samtidig som hun leverte den til landets største arbeidstakerorganisasjon. Uten hennes fra før imponerende cv og mange tidligere kolleger som vil beskrive Yssen som dyktig, kunne stuntet raskt blitt et arbeidsmarkedsmessig selvmord. Framgangsmåten var i strid med arbeidslivets regler for hvordan konflikter skal håndteres, og både som leder og ansatt burde Yssen ha gjort det hun kunne for å løse saken internt først. Yssens utspill kunne blitt stående som både uryddig og kritikkverdig, dersom Valla hadde beklaget at Yssen opplever situasjonen slik hun gjør og deretter insistert på å behandle dette i tråd med de prosessene som følger av Arbeidsmiljøloven. I stedet har LO-leder Gerd-Liv Valla sørget for at hennes tidligere nære medarbeider får status som varsler i en bedriftskultur som ikke belønner kritikk.

Landets mektigste kvinne har effektivt demonstrert etter alle kunstens regler hvordan man ikke bør takle vanskelige personalsaker. I affekt kalte hun inn til pressekonferanse der hun arrogant og synlig nervøst avviste alle anklager fra Yssen. Alt her bekreftet hun langt på vei Yssens versjon, idet hun totalt overså hva en arbeidsgiver kan og bør gjøre i slike saker. Valla viste seg som en maktperson og politiker, men ikke noen god arbeidsgiver, da hun fortsatte med å velge et underholdningsprogram som eneste tv-opptreden og da hun offentliggjorde sitt notat med sterke beskyldninger som takk for sist til Yssen. For dette kan hun sannsynligvis dømmes i retten. Det vil likevel ikke være den beste avslutningen på denne saken.

Nå bør Valla la kanonene hvile og love medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser og gjennomgang av egne rutiner. Hun er nemlig ikke bare politiker. Hun er arbeidsgiver, dessuten den arbeidsgiveren som også representerer arbeidstakerne. Valla har bevist at hun ikke er noen pusekatt, men en rottweiler. Slik hun må være, når hun kjemper for arbeidstakeres rettigheter. Men når arbeidsgiverne vil være rottweilere, brutaliseres arbeidslivet.

Kommentarer