Det er for lønnsomt å utvinne olje – for oljeselskapene


Oljenæringen har i altfor mange år hatt urettferdig gode vilkår. 

Hansmark er leder av Unge Venstre.
Email: sondre.hansmark@venstre.no
Publisert: 2018-03-01

De fleste tror kanskje at oljenæringen på norsk sokkel klarer seg helt på egenhånd. Det stemmer ikke helt. Næringen er omfattet av en rekke særfordeler som man ikke ser maken til i andre deler av norsk næringsliv. Gjennom leterefusjonsordningen, friintekter og generøse avskrivningsregler, mottar oljebransjen i realiteten enorme subsidier hvert år.

Nye tider. Oljesubsidiene har kanskje fungert godt i mange år, men det kommer de ikke til å gjøre i fremtiden. Både bedrifter og forbrukere blir stadig mer opptatt av grønnew investeringer, og oljenæringen blir år for år et mindre yndet investeringsobjekt. Paris-avtalen har slått fast at den globale oppvarmingen skal begrenses ned til 1,5 grader, og at vi er på vei mot en ny verdensorden basert på grønn, fornybar energi.

Verdifull kompetanse og arbeidskraft bindes opp i en døende oljenæring når vi trenger flere til å utvikle grønn teknologi.

Faren med å subsidiere en døende næring er åpenbar: vi risikerer å gjøre store investeringer som kanskje ikke blir lønnsomme, i en næring som i verste fall må legges ned om ikke så mange år. Nylig har debatten om Goliat-feltet vist oss at ikke alle investeringer staten gjør i olje og gass kommer resten av samfunnet til gode. Det betyr at vi i praksis sponser oljeselskaper som slipper ut masse klimagasser, uten at samfunnet tjener noe som helst på det.

Manglende erkjennelse. Men det skaper jo i det minste arbeidsplasser, kan man kanskje tenke. Problemet er at det binder opp verdifull kompetanse og arbeidskraft i en næring som ikke skal leve i så altfor mange år til, og det når vi trenger flere kloke hoder til å utvikle grønn teknologi.

Enigheten blant de store partiene på Stortinget om oljesubsidiene er påfallende. De færreste tør å innrømme at norsk klimapolitikk også må få konsekvenser for oljepolitikken vår – det vinner oljeselskapene på, men det gagner ikke samfunnet vårt.

Abonnement kr 195/kvartal