Lønnsdumping i havnene

10.000 havnearbeidere fra hele Europa protesterte mandag i Rotterdam mot et forslag til EU-direktiv som kan føre til kraftig lønnsdumping i havner over hele Europa.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Direktivforslaget har gått flere runder mellom EU-kommisjonen, Ministerrådet og EU-parlamentet. EU-parlamentet har prøvd å dempe direktivet på viktige punkter, men har ikke fått med seg regjeringene i Ministerrådet.

En såkalt forlikskomité med representanter for regjeringene og parlamentet kom på mandag fram til et kompromiss som satt langt inne. Sju av de femten medlemmene fra parlamentet stemte mot kompromisset.

Dette mindretallet ville ikke godta at skip skal kunne lastes og losses med eget mannskap – og at lostjenester skal omfattes av direktivet.

EU-parlamentet avgjør

Saken blir nå avgjort ved votering i EU-parlamentet enten i desember eller i januar. Hvis EU-parlamentet avviser kompromisset, faller hele direktivforslaget bort.

Det var en klart høyre-venstre-skille blant de femten parlamentsmedlemmene i forlikskomiteen. De som stemte mot å godta kompromisset, kom alle fra den sosialdemokratiske, den venstresosialistiske, den grønne og den EU-skeptiske gruppa i EU-parlamentet.

Disse gruppene har til sammen 287 av de 625 plassene i parlamentet, men det er ikke sikkert at gruppene går enstemmig mot kompromisset når det blir votering i plenum. De tre høyre-gruppene har til sammen 305 plasser. Det kan derfor bli de 33 representantene uten gruppetilhørighet som vipper avstemningen den ene eller den andre veien.

Bekvemmelighetshavner

Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) har mobilisert aktivt mot direktivforslaget i flere år. 25. september 2001 var det politisk streik ved alle større havner i Europa. I Norge sto arbeidet stille i 45 havner.

Det samme skjedde 14. juni i fjor – den dagen Ministerrådet behandla direktivforslaget for andre gang. ETF har fått full støtte fra Euro-LO i kampen mot direktivet. Det vil, i følge ETF, sette lønns- og arbeidsvilkår ved lossing og lasting under så sterkt press at det er grunn til å bruke uttrykket «bekvemmelighetshavner» om den situasjonen som vil oppstå.

Krass lønnsdumping

I hver enkelt havn vil lønns- og arbeidsvilkår bli midler i konkurransen om oppdrag, og det vil forsterkes når havnene kastes ut i en tilsvarende konkurranse om å sikre seg anløp fra flest mulig skip.

Lasting og lossing med eget mannskap vil åpne for krass lønnsdumping. På skip med bekvemmelighetsflagg kan lønningene være en brøkdel av havnetariffen.

I mars 2003 behandla EU-parlamentet direktivforslaget for andre gang og vedtok 39 endringer i dette forslaget. Endringene var såpass betydelige at ETF fant det mulig å støtte direktivforslaget slik EU-parlamentet ville ha det.

EU-kommisjonen ga sin støtte til 17 av endringene, helt eller delvis, men Ministerrådet avviste i juli alle de 39 endringsforslaga fra parlamentet. Dermed var det nødvendig å sette i gang den omstendelige prosedyren med en forlikskomité med femten medlemmer fra regjeringene og femten fra parlamentet.

Hvordan stilte regjeringene seg?

Vi vet at de femten fra parlamentet delte seg på midten – og det er offentlig kjent hvem som stemte hva.

Derimot er det ikke gått ut noe informasjon om hvordan regjeringsrepresentantene stemte. Deres vedtak må tas med kvalifisert flertall også i forlikskomiteen, det vil si med minst 71 prosent av stemmene. Det betyr at få regjeringer har stemt mot det kompromisset som transportarbeiderføderasjonen fordømmer.

Det må lekkasjer til dersom vi skal få vite om noen av dem stemte mot kompromisset. Kommer ikke lekkasjene, har antakelig ingen av dem brutt ut.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here