Norge skal nå utlevere folkemord-anklagede Eugene Nkuranyabahizi til Rwanda, der han risikerer fengsel på livstid. Ny Tid kan dokumentere at vitne etter vitne snakker usant, likevel blir de trodd på av både Kripos og norsk rettsvesen.

Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2016-12-17

Frankrike, Canada, USA og Storbritannia utleverer ikke personer anklaget for folkemord til Rwanda. Bakgrunnen er sterk mistanke om falske anklager, og at hverken menneskerettigheter eller rettssikkerhet vil bli ivaretatt i Rwanda.

«Absurde vitneforklaringer». Ny Tid har tidligere omtalt at vitner mot Eugene Nkuranyabahizi forteller at de ble presset av rwandiske myndigheter til feilaktig å anklage ham. Nå viser det seg at også en rekke andre vitner har løyet og blitt trodd av norske myndigheter. Ny Tid har fått innsyn i deler av etterforskningsmaterialet og avhør gjort av Kripos. Disse avhørene har blitt kryssjekket opp mot hva de samme vitnene har sagt i tidligere rettsaker, der andre fra Rwanda har blitt anklaget og dømt for folkemord. Dette dokumenterer at en rekke vitner har løyet, noe som ikke har blitt plukket opp av hverken Kripos eller norsk rett.

Forsvarer Brynjulf Risnes i Matrix Advokater sier til Ny Tid: «Det er opplagte feil i forklaringene som går over i det absurde. Man ser et klart mønster i at vitneforklaringene bærer preg av å være konstruerte. Vi ser blant annet flere som under avhørene med Kripos leser fra lapper.» Han har gått gjennom rettsaker blant annet i FN og Finland som avdekker at vitner har løyet til politietterforskere.

Hvorfor? En motivasjon kan være at myndighetene i Rwanda har interesse for folkemordsdommer, da de kan ta eiendommene fra de dømte og dele ut verdiene. Opposisjonelle og mennesker som myndighetene i Rwanda misliker har også tidligere blitt feilaktig anklaget for folkemord eller folkemordfornektelse. De bevarer gjerne egen makt ved å undertrykke mennesker i eksil og opposisjon.

Vitnet som har forklart at han var på to forskjellige steder samtidig, ble aldri konfrontert med selvmotsigelsene, hverken av Kripos eller norsk rett.

På to steder samtidig. Første eksempel på et vitne som tydeligvis lyver er en rwandisk mann som ble trodd av norsk rett. Han fortalte Kripos at han så Nkuranyabahizi delta i et angrep på sivile i landsbyen Cyahinda. Han fortalte de norske etterforskerne at han var i landsbyen i perioden 15.–17. april 1994, og at Nkuranyabahizi var sentral gjerningsmann bak vold og angrep. Men i rettsaken som Ny Tid undersøkte i …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)