Lodde og alke har flyttet til Arktis

Nye arter flytter nærmere Arktis og fortrenger de som har hatt dette området for seg selv.

Ny Tid

Publisert dato: 15/09/2004

Canada opplever en ny flyttestrøm fra sør mot nord. Ikke kun folk fra Newfoundland velger å søke lykke i nord. Nå kan avisen Nunatsiaq News, som dekker inuit-områdene Nunavut og Nunavik i det nordøstlige Canada, fortelle om en rekke fisk og fugl som flytter nordover i takt med at Arktis blir varmere.

Som en direkte følge av det varmere klima har alkekolonier som tidligere holdt til i Newfoundland flyttet nordover og har blandet seg med lomvikoloniene i Nunavut og Nunavik.

Og ikke nok med det. Lomvien i dette tidligere så kalde området lever herrens glade dager av store mengder lodde som de finner rett ved fuglefjellene. Lodden er en fisk som vanligvis holder til i det nordlige atlanterhav, og som aldri tidligere er registrert i områdene ved Nunavut og Nunavik.

Nødvendige tiltak

Forskere har foreløpig ikke vurdert situasjonen som alvorlig for disse fuglekoloniene, men de er enige om at årsaken til at fugl og fisk flytter mot nord sannsynligvis skjer på grunn av den globale oppvarmingen.

Forskerne mener at foreløpig vil økosystemet klare å ta imot de nye innflytterne, men med et ytterligere varmere klima vil de innflyttede fiskene og fuglene komme i så stort tall at det må drives fangst på dem for å hindre en økologisk katastrofe.

Mark Mallory, biolog ved Canadian Wildlife Service, sier til Nunatsiaq News, at kanadiere i henhold til internasjonale avtaler er forpliktet til å ta vare på lomvibestanden i disse områdene.

– Canada må om nødvendig sette i gang tiltak som hindrer utryddelse av lomvibestanden, sier Mark Mallory. Han er ikke bekymret for at jakt eller alkene vil skade lomvibestanden. Derimot er han betydelig mer engstelig for det som skjer i Hudson Bay.

Lomvien holder til i områder med mye is, og de siste rapportene som tyder på at Hudson Bay ikke fryser til som den har gjort tidligere, vil skape problemer for alle de dyrene som er avhengige av å bruke isen i sin jakt på mat. Det har blant annet vært registrert at isbjørnen er på vei bort fra Hudson Bay fordi den er avhengig av å kunne fange sel på isen. Når isen forsvinner, så forsvinner mulighet til å skaffe mat også.

For lomviene er det viktig å ha is nær koloniene, enten det er i Nunavut eller i Hudson Bay, fordi isen får fisken til å søke nærmere havoverflaten – og dermed blir det enklere for fuglen å få tak i fisken.

Mygg

Lomvieksperten Tony Gaston har pekt på at varmen kan bli et alvorlig problem for lomvien i Arktis. Han peker på at fuglen kan kveles i den varmen som ser ut til å komme i Arktis.

Med varmen kommer også andre og nye utfordringer som en tidligere ikke har hatt i Arktis, nemlig myggen som ikke kun er en plage, men som tar livet av de forholdsvis små lomviene.

Mark Mallory sier at lomvien dør bokstavelig talt av varmen og myggen som suger ut blod fra deres føtter.

Kommentarer