– LO vil forsvare sykelønna

– Ikke galt å være med i ordninger som prøver å redusere sykefraværet, sier LO.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Jeg har snakket med en forsker som sier følgende: det er svært alvorlig at LO-ledelsen ikke forstår at de evindelige fraværskampanjene, inkludert IA-avtalen, bare sprer NHOs virkelighetsoppfatning … Ved å innbille folk at fraværet er for høyt og dyrt, er LO med på å undergrave forsvaret for sykelønnsordningen.

– Det er klart man alltid kan diskutere hva som er et høyt sykefravær. Men det er for høyt i dag. Det er derfor viktig å få det ned, både av hensyn til nasjonaløkonomien, men ikke minst fordi syke arbeidstakere ved litt assistanse lettere kan vende tilbake til arbeidslivet igjen, sier Øystein Nilsen.

Nilsen er sosiolog i LO, og jobber først og fremst med prosjektet et inkluderende arbeidsliv, eller IA som det kalles. På spørsmål om hva han mener med at sykefraværet er for høyt, blir han litt delt.

– Hvorvidt sykefraværet er for høyt … det er en vanskelig diskusjon. For jeg mener jo også at man må regne med et høyt sykefravær i det arbeidsmarkedet vi har idag. Sykefraværet er en konsekvens av det arbeidsmarkedet Norge har. Men vi kan jo likevel ha to tanker i hodet samtidig, og prøve å redusere det, sier han.

– Men er det mulig å tenke seg at sykefraværet kan reduseres vesentlig. Det har ligget mer eller mindre flatt gjennom tretti år …

– Det er vanskelig å tenke seg at man kan få til noen voldsom reduksjon. Jeg synes likevel ikke det er galt av LO som organisasjon å være med på prosjektet et inkluderende arbeidsliv. Det kan synes bekymringsfullt at sykefraværet øker, og jeg er positiv til prosjekter som kan bidra til å studere og jobbe mot denne økningen.

– Og sykefraværet øker?

– Statistikken viser at det øker. Ifølge tallene fra Statistisk Sentralbyrå økte fraværet igjen i siste kvartal 2003. Ikke mye, men litt.

– Norge har lav arbeidsløshet. Er det ikke logisk at man da får litt høyere sykefravær?

– Arbeidsløsheten har jo også passert 100.000 personer. Den var lavere før.

– Men i forhold til resten av Europa er den lav.

– Jada. Og det er riktig at sykefraværet henger sammen med arbeidsløsheten. Men jeg kan altså ikke få det til å bli galt at man jobber for å få sykefraværet ned, spesielt fordi det øker i dag.

– Hva slags konkrete virkemidler har man innenfor IA-avtalen?

– Bedriftene får kontaktpersoner på trygdekontorene, får refusjon til bedriftshelsetjenesten og hjelp til å forbedre arbeidsmiljøet. Det er et aktivt program. Formålet er å få flere inn i arbeid; å sørge for at færre støtes ut.

– Betyr ikke det, som Ebba Wergeland sier, at sykefraværet dermed må opp?

– Ikke nødvendigvis. Man kan godt jobbe for å få flere inn i arbeidslivet samtidig som man jobber for å få ned sykefraværet.

– Hvem er det som betaler IA-prosjektet?

– Pengene kommer vel fra staten. Jeg er faktisk ikke sikker på hvor mye, om noe, LO bidrar med.

– Og LO kommer ikke til å ta kritikken ad notam og si at dere ikke vil være med på disse sykefraværskampanjene lenger?

– Nei, vi vil fortsette samarbeidet med andre parter for å få ned sykefraværet.

– Er det mulig å evaluere dette IA-prosjektet?

– Det ble faktisk evaluert høsten 2003. Evalueringen viste at vi er langt unna målsettingen om å få ned sykefraværet og inkludere funksjonshemmede. Vi er litt nærmere målet hva angår å inkludere senior-arbeidstakere. Den faktiske pensjonsalderen har i hvert fall ikke gått ned.

– Men at fraværet skal ned med tyve prosent; er ikke det helt urealistisk?

– Det er et svært ambisiøst mål. Det er kanskje ikke realistisk, men det viktigste er å arbeide for at fraværet går ned, uavhengig av hvor mye det går ned.

– Hvor langt unna er man målet på tyve prosent?

– Ja, som jeg sa, går ikke fraværet ned i det hele tatt. Det går opp. Men det gjelder det generelle sykefraværet. Man kan også vurdere dette på andre måter, for eksempel ved å se på sykefraværet i bedrifter tilknyttet IA-avtalen. Der er det noe bedre. Og ser man på enkeltbedrifter innenfor denne avtalen, har man noen steder lykkes bra i å få ned fraværet. Mange steder har man gjort en formidabel, og vellykket, innsats.

– Når skal målet på tyve prosents nedgang i sykefraværet være nådd?

– Året er satt til 2005. Det er kanskje lite realistisk å tro at man kan nå det innen da.

– Og riset bak speilet er at dersom man ikke klarer det, så står sykelønnsordningen, slik vi kjenner den, for fall. Hva vil LO gjøre da?

– LO vil forsvare sykelønnsordningen slik den er nå, uansett resultatet av ulike sykefraværskampanjer. Sykelønnsordningen er veldig viktig for hele det norske folket.

– Men siden du også mener at målet om tyve prosents reduksjon er ganske så urealistisk; kunne ikke LO gått til staten og foreslått at man kanskje nøyde seg med fem, eller kanskje ti, prosents reduksjon i sykefraværet?

– Tyve prosent var nå engang det tallet som ble satt. Men personlig tror jeg nok at man trenger mer tid for å få hele denne prosessen igang. Det tar tid å få ned sykefraværet, og jeg tror vi vil trenge mange år på det. Vi ser på resultatene av IA- arbeidet at det går an. Men det tar tid.

– Tror du at staten vil gi dere denne tiden?

– NHO vil nok kanskje ivre for å gjøre endringer i sykelønnsordningen hvis kampanjen ikke fører fram. Hva Stortinget gjør, er vel ikke like klart. Det avhenger av hvem som har flertall der.

– Føler LO at arbeidstakersiden ble tvunget inn i de mange sykefraværskampanjene, siden det så klart ble gitt uttrykk for at sykelønnsordningen ellers ville bli endret?

– LO lar seg ikke lure inn i kampanjer. Uansett om resultatet ikke blir slik vi ønsker, er dette et svært og viktig prosjekt; unikt i internasjonal sammenheng også. Det er bare det at vi trenger en del mer tid, sier Øystein Nilsen.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here