LO ut av bøttekottet

Striden rundt Gerd-Liv Valla har blottlagt indre spenninger mellom industriforbundene og de nye «kvinneforbundene».

OSLO 20010510: LO-kongressen. Avtroppende LO-leder Yngve Hågensen takket for seg på LO-kongressens siste dag. Her overleverer han lederklubba til den nye LO-lederen
Ny Tid
Kommentarer
DEL