– LO får ikke direkte innflytelse

Ap kan ha tett kontakt med LO, men det er uaktuelt å la LO få direkte påvirkningsmulighet i en rødgrønn-regjering, er den klare beskjeden fra SV og Sp.

Nestleder i SV, Øystein Djupedal, sier at verken han eller SV vil legge seg opp i om Arbeiderpartiet og LO holder møter, men det er uaktuelt å la Samarbeidskomiteen mellom Ap og LO få samme mulighet til å påvirke regjeringen som den har hatt når Ap har vært alene i regjeringskontorene.

Samme klare svar får vi fra generalsekretær i Senterpartiet, Dagfinn Sundsbø.

– Hvis vi skal inn i en trepartiregjering med SV og Ap, så er det kun de tre partiene som skal avgjøre hvilken politikk som skal føres, sier Dagfinn Sundsbø. Det blir ikke snakk om å la samarbeidskomiteen få noen spesialbehandling.

– Samarbeidskomiteen mellom Ap og LO vil ikke kunne få noen forrang når de tre partiene kanskje skal sitte i regjering sammen. Det vil kun være de tre partiene som skal finne grunnlaget for hvordan en regjering skal føre sin politikk. Det er en prinsipiell holdning vi har, sier Dagfinn Sundsbø.

LO har hatt en særstilling når Ap har sittet med regjeringsmakt. Ledelsen i Ap og LO har hatt et meget tett og nært fagligpolitisk samarbeid i over hundre år. Inntil for få år siden ble LO-medlemmer kollektivt meldt inn i Ap. Fremdeles møtes Ap- og LO-ledelsen i samarbeidskomiteen på Youngstorget og drøfter aktuelle politiske. Her drøftes saker som partene ønsker å ta opp. Når Ap har sittet i regjering har LO i samarbeidskomiteen fått fremmet sine synspunkter før regjeringen la frem sine saker og før den drøftet utkast til saker med sin egen stortingsgruppe. Det har vært en offentlig hemmelighet at LO har kjent til hovedtrekkene i statsbudsjettet fra Ap-regjeringene før Stortinget har fått det presentert.

– Vi mener at det er viktig å ha gode relasjoner til hele fagbevegelsen og frivillige organisasjoner. Det vi derimot ikke er synes er greit er at det knyttes særlig tette bånd til kun en del av fagbevegelsen. Vi ønsker gode og likeverdige relasjoner med alle fagbevegelsene, frivillige organisasjoner, landbruksorganisasjonene eller fiskerorganisasjonene, sier Dagfinn Sundsbø.

LO ingen forrang

Med utsiktene til en mulig rødgrønn regjering dukker spørsmålet opp om samarbeidskomiteen vil få innflytelse på en slik regjering slik den tidligere fikk på de rene Ap-regjeringene.

Ifølge både Øystein Djupedal og Dagfinn Sundsbø er det utelukket at LO skal få en særtstilling.

– Hva slags forhold Ap vil ha til LO, er ikke noe vi vil blande oss opp i. Det er Ap’s egen sak. I SV ønsker vi å ha en god dialog med alle fagorganisasjonene – også LO – men vi vil ikke binde oss eller ha så tette bånd som Ap og LO har hatt, sier Øystein Djupedal. Han understreker at det er viktig for SV at det er åpenhet i forholdet mellom partiet og fagbevegelsen.

– Vi kan ikke gå inn i en regjering der samarbeidskomiteen skal ha en rolle i det daglige arbeidet. Komiteen vil ikke få noen formell rolle. Det som regjeringen skal drøfte og vedta skal først diskuteres i regjeringen før andre får lov til å komme med innspill, sier Djupedal.

Han sier videre at dette ikke kun gjelder LO, men det samme kravet vil SV stille til Senterpartiet.

– Det vil ikke være aktuelt å la Småbrukerlaget eller Bondelaget få en rolle i regjeringssamarbeidet.

Burde sagt nei

Øystein Djupedal er skeptisk til at Gerd-Liv Valla sa ja til å gå inn i sentralstyret til Ap.

– Jeg synes at Gerd-Liv Valla ga en god begrunnelse før forrige landsmøtet i Ap, om hvorfor hun ikke ville velges inn i sentralstyret. Den begrunnelsen burde hun stått ved. Hennes rolle i norsk samfunnsliv er meget spesiell, og personer som Valla og NHO-lederen Finn Bergesen bør ikke opptre i toppverv i de politiske partiene, sier Øystein Djupedal.

Han mener at situasjonen er en annen for Per Østvold som ble valgt inn i SVs sentralstyre og Kjell Bjørndalen og Kleiv Fiskvik som ble valgt inn i sentralstyre til Ap.

– De tre har en helt annen rolle som ikke kan sammenlignes med den Ger-Liv Valla har. Derfor mener jeg at disse tre andre valgene ikke er så problematiske.

Dagfinn Sundsbø er ikke så opptatt av hvem Ap velger inn i sitt sentralstyre.

– Hvem som Ap velger inn i sitt sentralstyre har vi ingen mening om. At de velger sentrale LO-folk som er partimedlemmer inn i sitt sentralstyre ser jeg ikke noe galt i. De må velge dem de vil blant sine medlemmer. Det er det ikke noe vi skal blande oss opp i. Derimot kommer samarbeidsavtalen mellom Ap og LO i en annen kategori, og den avtalen vil vi ikke ha inn i et regjeringssamarbeid.

Kommentarer