LO ut mot Giske

LO ber Trond Giske om å rydde opp i kaoset rundt Efta-forhandlingene med Ukraina. Handelskampanjen mener forhandlingene er ute av politisk kontroll.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

LO, Venstre og handelseksperter går nå hardt ut mot næringsminister Trond Giske. Årsaken er de pågående forhandlingene mellom Efta og Ukraina om en ny handelsavtale.

Efta (European Free Trade Association) er en handelsblokk bestående av Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. Fordi forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) står bom fast, skjer det nå en oppblomstring av mindre handelsavtaler, som denne, mellom Efta og Ukraina.

23. oktober skrev Ny Tid at Efta i disse forhandlingene stiller krav som strider med Soria Moria 2 (SoMo2). Det er Kirkens Nødhjelp som har fått innsyn i forhandlingsposisjonene, der kravene om innskjerping av patentrettigheter går lenger enn gjeldende internasjonale regler.

I den ferske regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil ha «økt fokus på åpenhet i Efta-prosessene og ikke inngå avtaler som strider mot WTO-regelverket».

Ledelsen i Nærings- og Handelsdepartementet svarte 23. oktober at de ikke hadde anledning til å kommentere saken på kort varsel. Etter at Giske og co nå har hatt tid til å sette seg inn i saken, vil regjeringen ikke avkrefte at Norge og Efta fremmer krav som bryter med SoMo2.

– Er det et paradoks at regjeringen i Soria Moria 2 vil ha økt fokus på åpenhet i Efta-prosessene, men samtidig ikke vil kommentere om Efta fremmer krav som bryter med Soria Moria 2?

– Ingen kommentar, er svaret fra Giskes statssekretær Rikke Lind.

– I regjeringserklæringen heter det: «Regjeringen vil ha økt fokus på åpenhet i Efta-prosessene og ikke inngå avtaler som strider mot WTO-regelverket». Hva innebærer dette? Og hva vil regjeringen gjøre for å få økt åpenhet i Efta-prosessene?

– Vi legger stor vekt på dialogen med offentligheten om handelsavtalene, og nærings- og handelsministeren har jevnlig møter med partene i arbeidslivet og interesseorganisasjoner. Det arrangeres i tillegg jevnlige møter mellom organisasjonene og embetsverket i departementet. At avtalene skal være i tråd med WTO-regelverket innebærer at handelsavtalene bygger på regelverket i WTO, at det ikke skal være motstrid mellom bestemmelser i WTO og handelsavtalenes regelverk og at de bilaterale handelsavtalene skal dekke så godt som all handel mellom partene. Av hensyn til de vi forhandler med i EFTA, og av hensyn til motparten kan vi ikke gi ut detaljerte opplysninger om pågående forhandlinger, svarer Lind.

Svarer ikke

Dette svaret holder ikke, mener LO.

– Det er greit at regjeringen ikke vil gå i detalj om pågående forhandlinger av taktiske hensyn. Men å gå på tvers av regjeringserklæringen kan ikke kalles detaljer, sier leder for internasjonal avdeling i LO, Karin Beate Theodorsen.

– Regjeringen svarer jo ikke på hvordan de vil gjennomføre denne økte åpenheten i praksis. Trond Giske må nå komme på banen og fortelle hvordan dette skal skje, sier Theodorsen.

Hun mener at Giske nå må ta formuleringene i SoMo2 på alvor, og invitere LO og andre organisasjoner med på råd om de store linjene, hvilke land Norge bør forhandle med, og hvordan avtalene bør se ut.

LO får støtte fra Venstres Trine Skei Grande. Hun mener at Trond Giske i denne saken møter seg selv i døra flere ganger i forhold til tidligere uttalte posisjoner.

– Åpenhet er ikke akkurat det området den rødgrønne regjeringen har utmerket seg på i løpet av de fire foregående årene, og til tross for lovnader og fagre ord er det etter min mening svært lite som tyder på at dette vil endre seg i denne perioden, sier hun til Ny Tid.

Giske ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Skei Grande.

Helene Bank er medlem i koordineringsutvalget for Handelskampanjen, og har jobbet med handelsavtaler gjennom en årrekke.

– Det virker som om disse forhandlingene er helt ute av politisk kontroll. Storting og regjeringsmedlemmer virker som om de ikke har kunnskap om verken innhold eller konsekvenser av disse avtalene i fattige land, men at Efta-sekretariatet og Næringsdepartementets ansatte er satt på autopilot, sier hun.

Sveits og Norge

22. oktober offentliggjorde The Center for Global Development en rangering over hvilke land som fører den mest utviklingsvennlige handelspolitikken. Verdens 22 rikeste land ble vurdert. Norge og Sveits var to av verstingene, og plasserte seg som henholdsvis nummer 20 og 21 av de 22 landene. På denne bakgrunnen er det interessant at Norge nå velger å forhandle nye handelsavteler sammen med nettopp Sveits, gjennom Efta. Sveits har store legemiddelselskap og frøselskap som ønsker innstramninger i patentreglene.

– I forhandlingene med Ukraina stilles det nå svært omfattende krav, ikke minst til patenter. Dersom ikke regjeringen gir instruks til Efta om hva som er norsk politikk, så vil Efta-sekretariatet bare godta sveitsiske storselskapers krav, sier Helene Bank.

Ukraina ligger 84 plasser bak Norge på FNs Human Development Index, og er i samme kategori som India og Filippinene, som lavere mellominntektsland på OECDs liste over utviklingsland.

Spørsmål om legemidler og patenter er regulert internasjonalt gjennom Trips-avtalen som er en del av avtalene i Verdens Handelsorganisasjon.

I SoMo2-erklæringen står det at regjeringen legger til grunn at de fattigste landene ikke skal påtvinges bestemmelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS-avtalen når det gjelder patentbeskyttelse: «Regjeringens posisjon er at handelsavtalene ikke må innskrenke partenes adgang til å gi tvangslisenser for legemidler etter TRIPS-avtalen. Regjeringen legger videre til grunn at de fattigste landene ikke påtvinges bestemmelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS-avtalen når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolige testdata og plantesortbeskyttelse».

Solidaritet

Kravene som Efta nå stiller til Ukraina, svekker fattige lands mulighet til å lage billige kopimedisiner. Konkret er det snakk om krav om forlengelse av patentperioden for medisiner og landbrukskjemikalier, krav om patent på ny bruk av gammel medisin, og krav om patent på planter og dyr. Norge har ikke innført patent på dyr i sitt eget regelverk.

– Jeg legger til grunn at regjeringen gjør som de har lovet og i det minste ikke går lenger enn Trips gir grunnlag for, både alene og i Efta-forhandlinger. Det handler om solidaritet med fattige land, noe de rødgrønne presumptivt skal være opptatt av, sier Skei Grande.

Efta stiller også krav som gjør at kopimedisiner vil kunne holdes tilbake når de importeres til landet og dermed ikke når pasientene i Ukraina. Ukraina hadde så mye som 21 prosent av alle nye HIV-diagnoser i Europa 2006. FN-organisasjonen UNAIDS anslår at 440.000 mennesker var HIV-positive i Ukraina ved utgangen av 2007.

Helen Bank sier at hun vil følge saken tett, og at Giske ikke skal tro at saken kan ties i hjel.

– Jeg håper at når vår nye næringsminister får satt seg inn i saken ut over det som departementets forhandlere, og EFTA-sekretariatet forteller, og at han vil sørge for at det blir ryddet opp, og at Soria Moria 2 blir fulgt, sier hun.

Mens de multilaterale forhandlingene (der alle land forhandler sammen) i WTO står i stampe, skjer det nå altså en oppblomstring av bilaterale handelsavtaler (der to land, eller to handelsblokker forhandler). Det pågår en internasjonal debatt om hvorvidt fattige land står sterkest når de forhandler sammen, multilateralt, eller alene mot en rik motpart, bilateralt. Forhandlingene mellom Efta og Ukraina er et eksempel på at bilaterale forhandlinger ikke er gunstig for fattige land. ■

kaare@nytid.no

---
DEL