Livssynsbutikken er gjenåpnet


Er vi blitt mer opptatt av tro fordi det plutselig finnes noen muslimer blant oss?

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 2007-10-05

Egentlig var vi jo ferdig med alle diskusjoner om tvil og tro her i vårt sekulariserte hjørne av vesten. Noe endelig slag fant aldri sted, men det ble stadig tynnere i rekkene blant de kristne og samtidig færre som fant noe behov for å ta livet av den døende.
Men hvor lenge var Adam i Paradis?

Ny Tid 5. oktober 2007
Ny Tid 5. oktober 2007

Plutselig står vi overfor en høyst levende og førmoderne religion som har gjort gamle verdidebatter som nye. Mange utgåtte sko prøves nå ny ― i “dialogens” navn ― og ikke engang de største optimister tør håpe at glammet kommer til å gi seg med det første. Noen mener islam er livsfarlig og ødeleggende, mens andre står på at den er fin-fin, og at utøverne er akkurat som oss. Begge parter har sannsynligvis rett.

Konfrontasjonene mellom islam og et sekularisert Vesten har dessverre gitt noen den ideen at tro og tvil plutselig er blitt rivende aktuelt igjen. Men det er jo ikke slik: Vi trenger bare å summe oss i litt i møtet med barbari som omskjæring og førmoderne galskap. De største opportunistene argumenterer selvfølgelig for dialog. Og bøker. Her kommer to til.

Gudsjammerlig kjedelig

Peters svar

Kjell Arild Pollestad har vært en fin frontfigur for den katolske kirke. Ikke bare er han smart, han drikker endatil rødvin med Jan E. Hansen og Thiis-Evensen i Roma. Ikke noe vanlig kristent hengehode. Hans bok Peters svar er likevel en underlig sak. Han har konstruert en dialog mellom en “hedning” og “Peter” (den Peter som har vært inkarnert i alle paver). Dialogformen kan jo lette formidlingen, men den kan også være uttrykk for maniert tullball. Pollestads hedning er en drømmehedning han har konstruert for å gi seg selv fritt leide: Denne lever med i tidens materialistiske livsstil, noe han egentlig beklager når han får tenkt seg om, og det får han selvfølgelig i denne samtalen med Peter. Mesteparten er gudsjammerlig kjedelig utlegning av “trossannheter”. Vår venn “hedning” får seg ikke til å stille ubehagelige spørsmål …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?