Liv uten tenkning


Forfatter Franklin Foer gir en historisk gjennomgang av Big Techs innflytelse på samfunnet og spør hvordan vi kan bekjempe dens gjennomgripende makt.

Nita er freelance journalist og kritiker for Ny Tid.
Email: olivianita@outlook.com
Publisert: 2018-06-01
World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech
Forfatter: Franklin Foer
Jonathan Cape/Penguin Press, Storbritannia/USA

90-tallets utforsking av internettet var en viktig del av tenårene mine – jeg fant mening og vennskap gjennom min langsomme modemforbindelse. Bildet av et liv med fasttelefoner og interaksjon ansikt-til-ansikt betyr selvfølgelig noe for meg, men i 2018 betrakter jeg det hovedsakelig som en nostalgisk forenkling. Hva vi har vunnet og hva vi har tapt gjennom den teknologiske utviklingen, er en balanse som ikke er lett å fastslå, men desto viktigere å utforske.

Dommedagsfølelse

I disse dager er alles øyne rettet mot Silicon Valley: Temaer som datasikkerhet, overvåkning og måten informasjon blir filtrert og formidlet til oss på, byr på omstridte og bekymringsverdige problemstillinger. Jeg kan imidlertid ikke fordra dommedagsstemningen som diskusjonen om teknologi gjerne bringer med seg, spesielt ikke når den holdes opp mot et antatt bedre og forgangent liv som nå er tapt.

Det var med slike tanker i bakhodet jeg gikk for å høre Franklin Foer snakke om sin nye bok, World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech. Samtalen og Foers bok vakte ikke følelsen av en nært forestående dommedag, men fikk meg derimot til å reflektere. Samtidig vakte den behovet for å ta et valg om hvem jeg vil være i denne informasjonens og forandringenes verden.

«All innsats er rettet mot å gjøre mennesket forutsigbart.»
Franklin Foer

Bikubementalitet

Den første delen av boken tar oss med på en reise fra fortiden til nåtiden, gjennom historien om hvordan internett og de store teknologiselskapene
– som Google, Amazon og Facebook – oppsto. Den forklarer ideene, logikken og filosofien bak disse aktørene og knytter punktene sammen til et stort bilde som forteller en mangefasettert historie, hvor Stewart Brand, Mark Zuckerberg og Larry Page møter René Descartes, Gottfried Leibnitz, Alan Turing og Marshall McLuhan.

Et hovedpoeng er at flertallet av menneskene bak Big Tech er ingeniørutdannet, og «ingeniørenes mentalitet har liten tålmodighet med ord og bilder, for kunstens mystikk, for moralsk kompleksitet og emosjonelle uttrykk. […] All innsats er rettet mot å gjøre mennesket forutsigbart». At både mediene og det offentlige ordskiftet er avhengige av Silicon Valley og deres verdier, …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)