Litteraturens etiske verdi

Litteratur og kunst kan hjelpe oss ut av sinne og frustrasjon og mot en større forståelse, mener Martha Nussbaum. 

FOTO: Robin Holland, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11852982
Kjetil Røed

Martha Nussbaum:
Litteraturens etikk
Pax Forlag, 2016

Martha Nussbaum:
Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, and Justice
Oxford University Press, 2016

 

Det viktigste kunst kan gjøre for oss, sier Martha Nussbaum, er å gi oss tilgang til andres virkelighet. Når vi lever oss inn i andres erfaringer, fraktes vi også til et sted hvor vi lettere settes i stand til å forstå mennesker vi ellers ikke ville forstått. Det er også denne innrammingen og forankringen av innlevelsesevnen som knytter an til den empatiske og potensielt solidariske tråden i litteraturen og kunsten.

Denne enkle, men grunnleggende, innsikten i kunstens samfunnsmessige verdi er verdifull. Ikke minst i dag, hvor det nettopp er så mange andre vi ikke umiddelbart forstår.

NussbaumBroderlig sprang. Å lese Nussbaum er en nyttig medisin mot formalistisk orienterte kunstsyn, som i kjølvannet av Kant har hevdet at interesse og praktisk nytte ødelegger for den virkelige kunstopplevelsen. At det finnes formale aspekter ved estetisk erfaring er det ingen tvil om – heller ikke at disse påvirker og former funksjonsaspektet – men at det er nytten som er det viktigste, for eksempel som empatidannende og innlevelsesskapende medium, er åpenbart. «Ulikheter knyttet til religion, kjønn, hudfarge, klasse og nasjonalitet gjør det vanskeligere å forstå andre, siden disse ulikhetene ikke bare er bestemmende for de praktiske valgene folk tar, men også former deres indre, deres ønsker, tanker og blikk på verden,» skriver Nussbaum. Poenget er at vi ikke kan se andre og aldri heller forstå dem helt, siden «folks indre er nemlig like lite synlig som stjernenes indre.» det er derfor fortellinger er så viktige. De plasseres oss i et forestilt landskap, et forløp, som kodes moralsk.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.