Litt for mye kokkelimonke i Iran


Det skjer litt for mye underlig i Iran til at landet ikke skulle lure på verden noen flunkende nye atomvåpen. Det er i hvert fall hva amerikanerne påstår, og hva IAEA begynner å mistenke...

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2003-09-03

Forrige gang IAEA – International Atomic Energy Agency – var i den globale storpolitikkens ildlinje, var i forkant av krigen mot Irak. Den gang fant man ikke noenting; ga tydelig uttrykk for det og var dessuten særs skeptisk til noe de oppfattet som en amerikansk manipulering av virkeligheten.

Det ga FNs vaktbikkje for verdens atomære utvikling en viss troverdighet, for å si det slik. Så desto større grunn er det kanskje til å feste lit til to rapporter som peker i én, veldig klar retning: Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen. Eller i hvert fall så driver de med veldig mye kokkelimonke der nede.

Nå sier ikke atomenergibyrået at Iran har onde hensikter med sitt atomprogram. Det vil si; de sier ikke rett ut at iranerne har til hensikt å lage en bombe. Men hver gang inspektører fra IAEA er i Iran, kommer de tilbake med flere spørsmål enn svar. Og nå vil byrået at Teheran skal svare på en rekke konkrete spørsmål som knytter an til prosedyrer og praksis som ikke har relevans for utviklingen av et sivilt atomprogram.

I slutten av juli og begynnelsen av august var et team av eksperter i Iran for å prøve å finne forklaringene. I midten av september legges det fram en endelig rapport som vil avgjøre IAEAs videre håndtering av saken; en formell advarsel til Iran, eller full behandling i sikkerhetsrådet.

Trøblete faktorer

Først til det konkrete. For når IAEA er skeptiske til Irans forklaring om at landet utelukkende har den sivile energiforsyningen for øye, så skyldes det følgende trøblete faktorer:

Abonnement kr 195/kvartal

Iran har produsert metallisk uran. Det er en komponent som ikke kan brukes i den type sivile reaktorer som Iran har valgt, men som er velegnet for tilvirking av atombomber.

Iran har bygd en forskningsreaktor basert på tungtvann i Arak. Den vil være ideell for produksjon av bombe-plutonium. Landets sivile reaktorer vil på den annen side ikke bruke tungtvann i det hele tatt.

Iran hevder de bygger et sofistikert anrikingsanlegg for uran i Natanz – et pilotanlegg med et hundretalls sentrifuger som seinere skal utvides til et gigantisk kommersielt anlegg. Det IAEA ønsker svar på, er hvorfor de gjør dette når de ikke på noe tidspunkt har testet sentrifugene for å se om de virker – noe de i tilfelle skulle ha rapportert. Iranerne hevder de har laget komputerbaserte modeller som de har brukt til å simulere testing. Men atomenergibyrået ser dette anlegget i sammenheng med …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?