Life is a Belief Regissør Han Xiao

Lite penger, nok av regninger

SLIT: Historien om to menn som strever for å betale uventede sykehusregninger, viser brytningstiden i det moderne Kina.

Carmen Gray
Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 01.08.2019
Life is a Belief

Han Xiao (Kina)

I åpningen av Life Is A Belief dediseres filmen til «deg og meg, hverdagsmenneskene som jobber og strever for å leve her i verden». Det er en passende oppsummering av denne dokumentarens moral, en antiromantisk visjon av livets uforutsigbarhet og eksistensens endeløse strev, som ikke byr på idealer til trøst. Filmen skaper likevel en helhetsvisjon der situasjonene skildres med sine mange prøvelser, og lidelser settes inn i en bittersøt og universell livssyklus. Dette er den siste filmen fra den kinesiske regissøren Han Xiao, hvis tidligere film Himalaya: Ladder to Paradise (2015) utforsket livet til sherpaene som tar klatrere med til toppen av Mount Everest. Å hjelpe andre i deres selvforherligende ambisjoner om å erobre naturen ligger langt fra livet hovedpersonene i Life Is A Belief, som ikke har krefter til annet enn å skrape sammen penger så familien kan holde det gående.


Veiene til disse to mennene, som lever i svært forskjellige verdener, krysses aldri, men utfordringene de møter, speiler hverandre på måter som indikerer at livskvaliteten i Kina som sådan er truet fordi båndene mellom generasjonene bryter sammen. Deres daglige økonomiske utfordringer blir drastisk forsterket når skjebnen overrasker dem med helseproblemer i familien som krever kostbare operasjoner. Gleden Huang og konen opplever da babyen blir født, er blandet med bekymring og sorg over nyheten om at den lille har en medfødt hjertefeil som må opereres innen to uker. For å unngå ydmykelsen ved å be svigerforeldrene om et lån ringer Huang rundt til bekjentskaper for å skaffe pengene til veie.

I sentrum for filmen står to menn som begge er ansvarlige for sine familiers velferd, et ansvar som blir en knugende byrde.

Aheti er like desperat i sine forsøk på åhoste opp en større sum i en fart, ettersom nevøen hans trenger ennyretransplantasjon. Pengeinnkrevere er allerede etter ham på grunn av et lånsom hans villfarne sønn har tatt opp tidligere. «Allah vil finne en løsning»,prøver Aheti å si til seg selv. I begge mennenes liv nører det sosiale pressetfor å betale regningene ved egen hjelp opp under ekteskapelige problemer, sidenhovedkarakterene konfronteres med hva som forventes av en mann.

Uklare skjebner

Urbanisering og forvitringen av tradisjonene som skulle binde generasjonene sammen, gjør det klart at nettverk og sosiale støtteapparater svekkes på linje med familiens stabilitet. Huang lærer seg kampsport, men vi får vite at denne tradisjonen stadig oftere oppgis av ungdommen, som er mer materialistisk. Foshan er også arnestedet for den tradisjonelle løve-dansen, som framføres for å bringe hell og lykke. På et tidspunkt dukker denne kostymekledde lykkebringende skikken opp – et av de få ritualene paret kan klamre seg til. Siden han i ung alder flyttet til byen på leting etter økonomisk velstand, har Huang lite hjelp å få i den kinkige situasjonen han baler med.

Bekymring

Ahetis eldste sønn har stukket av og svarer ikke når faren ringer ham i et forsøk på å få ham hjem for å hjelpe familien. Et forbrukslån virker som den eneste muligheten som gjenstår, noe som bare bidrar til bekymringen over at salmakeri, et håndverk som har blitt overført fra far til sønn gjennom seks generasjoner, er i ferd med å bli utdatert og forsvinne. Vi følger Aheti med hans hjemmelagde varer på et marked der to militærsaler blir bestilt av en kunde som uttrykker stor beundring for det utdøende håndverket. Den endelige skjebnen til familiene i disse sammenflettede fortellingene stilles bevisst åpen og uten konklusjoner. De økonomiske og personlige dilemmaene vi får innblikk i, gir på mange måter et nokså nedslående bilde av et Kina som kan ses som fortapt eller på villspor. Men enestående scener der byene filmes fra luften mens årstidene veksler fra vinter til varmere tider, bringer fram en tanke om livet som noe som veksler som tidevannet. Til tross for alle forvandlingene til et Kina som moderniseres og som reorienterer seg mot forbrukersamfunnets verdier, har kanskje tilværelsen alltid vært full av konstante vekslinger mellom hell og uhell, triumf og sårbarhet.

Ny Tid i julegave

Oversatt av Anders Dunker

[/mepr-active]
… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.