TOMASSINI Lamberto «IA»

Liberal og anarkistisk


Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2018-10-01

På engelsk ligger det noe mer humant i begrepet liberal enn det som har med markedsøkonomi og kynisk nyliberalisme å gjøre. Liberale verdier handler ifølge The Economist om å beskytte individets frihet og respekt, fellesgoder samt å jobbe for «åpne markeder og et begrenset statsapparat». 

Manifestet beklager at slike verdier de siste 25 år har måttet vike for populisme, pessimisme, makthierarkier og elitisme.

Dette bekreftes i bøker som The Retreat of Western Liberalism og Has the West Lost It? og artikler som «Is Democracy Dying» og «What’s Killing Liberalism?» (Foreign Affairs/Atlantic). The Economist har hele det siste halvåret sett nærmere på liberale verdier, også der liberalere har feilet. De minner om at 1800-tallets liberale egentlig var radikale, i betydningen å gå til roten av samfunnsproblemer og virkelig kunne ta tak i nødvendige endringer. Vi kan blant annet takke 1800-tallsliberalerne for at vi i dag har en gjennomsnittsalder på mer enn 30 år – som da The Economist ble grunnlagt – og for at den andel av befolkningen som tar en høyere utdannelse er femdoblet siden den gang.

The Economist kritiserer på lederplass hvordan et nyere liberalistisk meritokrati etter hvert har latt frihet kun gjelde de få. Mange glemte fundamentet for de liberale verdiene: at vi alle er født like og derfor skal ha like muligheter. Den liberale eliten og styrende klassen har lenge levd i en slags boble: De går på de samme skolene, gifter seg med hverandre, bor i samme gater og møtes i de samme foraene. De kritiseres for ikke å ha hindret fremkomsten av «kriger, finanskrise, teknifisering, flyktningstrømmer og kronisk utrygghet». De kaller det også en skam at mange liberalere har endt opp som konservative – helt uvillige til å møte tidens endringer, og «redde for å forsvare tyngre reformer». De har hatt for mange fordeler av det eksisterende systemet, skriver The Economist.

Samfunnskontrakten

Denne nyliberalistiske og konservative eliten har overtalt brorparten av de 99 prosentene som befinner seg utenfor deres regjerende og definerende makt, til å tro at livet stort sett skal bestå av kontinuerlig arbeid og konsum. Ikke ulikt Erna Solberg, når hun insisterer på at vi fremover må jobbe …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

  1. Glimrende gjennomskuelse av The Economist’: “A call to arms” – liberale manifest.

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)