TOMASSINI Lamberto «IA»

Liberal og anarkistisk


Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Ansvarlig redaktør i Ny Tid.
Email: truls@nytid.no
Publisert: 1. oktober 2018

På engelsk ligger det noe mer humant i begrepet liberal enn det som har med markedsøkonomi og kynisk nyliberalisme å gjøre. Liberale verdier handler ifølge The Economist om å beskytte individets frihet og respekt, fellesgoder samt å jobbe for «åpne markeder og et begrenset statsapparat». 

Manifestet beklager at slike verdier de siste 25 år har måttet vike for populisme, pessimisme, makthierarkier og elitisme.

Dette bekreftes i bøker som The Retreat of Western Liberalism og Has the West Lost …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal