Leve Førdefjorden!

Førdefjorden er en viktig gytefjord og en nasjonal laksefjord, i tillegg til å være et viktig bo- og oppvekstområde for mange. At regjeringa vil se bort fra miljøkonsekvensene av 250 millioner tonn kjemikalieblanda gruveslam dumpet i fjorden – og hva dette vil si for en artsrik fjord som Førdefjorden – viser manglende vilje og evne […]

Mani Hussaini

Hussain er leder av AUF

Førdefjorden er en viktig gytefjord og en nasjonal laksefjord, i tillegg til å være et viktig bo- og oppvekstområde for mange. At regjeringa vil se bort fra miljøkonsekvensene av 250 millioner tonn kjemikalieblanda gruveslam dumpet i fjorden – og hva dette vil si for en artsrik fjord som Førdefjorden – viser manglende vilje og evne til å drive bærekraftig politikk.

Det er uredelig av næringsminister Monica Mæland å hevde at dette kan forsvares gjennom flere arbeidsplasser og verdiskaping. Ifølge henne vil gruva ved Førdefjorden bidra til 300 nye arbeidsplasser lokalt og over 500 nasjonalt, og ha en verdiskapning på 500 millioner i året. Men hvis vi ser nærmere på dette, ser vi at det i realiteten ikke er snakk om så mange eller lukrative arbeidsplasser. Ifølge Nordic Mining vil det være 170 arbeidsplasser i gruvevirksomheten. Det er nesten halvparten av de 300 regjeringen har lagt fram, noe som betyr at resten av arbeidsplassene må komme til i lokalmiljøet rundt gruven.

Negativt regnestykke. Man må dessuten ta høyde for at en del av de eksisterende arbeidsplassene – blant annet innen fiske og turisme – vil forsvinne. Sogn og Fjordane har et stabilt og suksessrikt næringsliv, og har i en årrekke hatt landets laveste arbeidsledighet. I Førdefjordområdet er det over 60 bedrifter innen fiskeri, sjømat, villaks, reiseliv og relaterte virksomheter. De har en samlet produksjon på 16 milliarder årlig – og alle sier at et fjorddeponi vil true virksomheten deres. Trekker man da til sammenlikning inn at Nordic Mining regner med å ha en inntjening på 500 millioner kroner per år, ser man at tilveksten gruveprosjektet vil gi, er liten i forhold.

AUF krever at regjeringen straks tar saken opp igjen og omgjør vedtaket.

Det man nå risikerer er at viktig lokal verdiskapning byttes ut med det som sannsynligvis vil være uattraktive arbeidsplasser og lønnsforhold for norsk arbeidskraft. Regnestykket kan derfor fort ende opp med et minus for samfunnet. Foreløpig har det ikke blitt utarbeidet noen tverrfaglig analyse som sannsynliggjør at gruva vil være samfunnsøkonomisk lønnsom på lang sikt.

AUF krever at regjeringen straks tar saken opp igjen og omgjør vedtaket – på bakgrunn av manglende faktagrunnlag og direkte faktafeil i saken.

Vi er opptatt av å sikre våre eksisterende arbeidsplasser og bygge opp nye bærekraftige arbeidsplasser for framtida. Våre viktigste redskaper blir da å lytte til de uavhengige forskningsinstansene, samt å sikre åpne og demokratiske beslutningsprosesser. Regjeringen unndro seg demokratisk innsyn og debatt i Førdefjordsaken, og det kan vi ikke leve med.

Arbeiderbevegelsens hovedutfordring framover blir å sikre naturgrunnlaget, for dermed å sikre at vi har arbeidsplasser og gode livsvilkår også i framtida.

AUF oppfordrer til kamp for Førdefjorden og bærekraftige arbeidsplasser. Miljø – arbeid – velferd!


Hussaini er leder i AUF. mani@auf.no.

 

---
DEL