Letter litt på lokket

Finansdepartementet offentliggjør nå opplysninger som bekrefter at de fleste utførslene av tungtvann gjelder ren eksport.

RJUKAN 20060821. Rundtur på Rjukan med Per Pynten. Her er Per Pynten
Ny Tid
[eksport] Syv av de elleve registrerte utførslene av norsk tungtvann i perioden 1996-2004 var ordinær eksport. Det viser nye tall fra Finansdepartementet (se tabell i papirutgaven av Ny Tid 37 2006). To av utførslene var retur etter reklamasjon og et annet salg.

Etter Ny Tids oppslag i august om at Norge har fortsatt å eksportere tungtvann etter at fabrikken på Rjukan ble nedlagt i 1988, har Utenriksdepartementet gitt inntrykk av denne eksporten handler om enten oppgraderingsjobber eller forskning.

Etter at Finansdepartementet behandlet Ny Tids klagesak om innsyn i eksporten, har Toll- og avgiftsdirektoratet blitt pålagt å legge fram noe mer av dokumentasjonen som ble etterspurt.

Den nye informasjonen som nå foreligger, bekrefter også at utførselen av drøyt 1,1 tonn tungtvann i 1998 var en oppgraderingsjobb av tungtvann i Danmark. Det gjaldt også en stor utførsel i 2001.

Den nye informasjonen viser at mottakerlandene av tungtvann i perioden var Sverige, Danmark, England og Canada. Men departementet hemmeligholder fortsatt hvem i landene som er kjøper og hvem i Norge som selger tungtvannet.

For årene 1991-1994 har departementet nå opplyst mengden utført tungtvann, i tillegg til SSBs tall som angir verdiene av eksporten for disse årene, men ikke formålet med eksporten.

– Det er bra departementet nå offentliggjør mer informasjon, sier Alexander Harang i Norges Fredslag. Men han ønsker også innsyn i hvem som kjøper og selger tungtvannet.

«Etter departementets oppfatning er opplysninger om varemengde og verdi av eksport sammen med en liste over hvem som eksporterer, taushetsbelagte opplysninger etter tolloven § 8,» skriver ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad i Finansdepartementet til Ny Tid.

Det er ikke offentliggjort ny informasjon om eksporten i årene 1988-1990.

Kommentarer
DEL