Axel Honneth: The Idea of Socialism. Polity Books

Lett-sosialisme i en kapitalismetung tid


Det er fortsatt mye gull i sosialismen, mener filosofen Axel Honneth, som likevel ikke nøler med å kassere venstresidens revolusjonsromantikk. 

Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 2017-04-11
The Idea of Socialism
Forfatter: Axel Honneth
Forlag: Polity Books,

Sosialisme har fått et ufortjent dårlig rykte, hevder Axel Honneth, som tilhører fjerde generasjon frankfurterfilosofer. I denne lille boken – opprinnelig en foredragsserie – tegner Honneth opp en klartenkt og enkel variant av den sosialistiske tradisjonen. Den vil nok ikke falle i smak hos alle, siden den radikale romantikken er rensket ut, men for dem som er opptatt av sosialismens levedyktighet og relevans, er den påkrevet lesning.

Større ulikhet. Grunnen til sosialismens vanry i dag er mislykkede forsøk på å realisere den gjennom historien, påpeker den tyske filosofen. Dette er neppe synspunkter om vil vekke oppsikt, men det skader jo ikke å vise at selv om praksis (historie) skygger for teori, så betyr ikke dét nødvendigvis at teorien var gal i utgangspunktet. I tillegg anfører han den mye omtale normaliseringen av kapitalismen som en universalløsning, som Francis Fukuyama på herostratisk vis før ham i The End of History and the Last Man. Honneth hevder ikke at det er umulig å tenke seg forbi den liberalkapitalistiske modellen, men viser hvordan den fortsatt er en horisont vi har vansker med å løsrive oss fra.

Honneth fokuserer på sosialismens mangel på kontakt med folkets faktiske ønsker og ideologiens svake forståelse av historiens gang.

Problemet er rett og slett at både den politiske og sosiale virkeligheten er blitt så kompleks at det er vrient å få skikkelig øye på sosiale motsetninger som kan forankre den utopiske tanken i et alternativ: Klasser er mindre klart definerte, og undertrykkelsen er ikke lenger noe som hefter ved stabile sosiale grupperinger. Men ulikhetene er fortsatt her, ja, faktisk er de større i dag enn de har vært på 40 år. Så «hvorfor har ikke sosialistiske visjoner lenger den samme evnen til å overbevise de mistilpassede om at felles anstrengelser faktisk kan forandre ’det uunngåelige’?» spør forfatteren. Det er utvilsomt et godt spørsmål.

Feilslått klassebevissthet. Og Honneth har svarene som skal til i ermet, i hvert fall en god begynnelse. Han tar for seg kapitlene i sosialismens historie i tur og orden og plukker ideologien fra hverandre. Han viser hvor den fungerer og ikke, og nøler ikke med å fokusere på de to største svakheten i den tidlige sosialistiske …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal