150 år etter Lenins fødsel

Det er blitt sagt – endatil av A.J.P. Taylor – at Europas, og langt på vei verdens, historie i første halvdel av vårt århundre kan skrives som tre store biografier: Churchills, Hitlers og Lenins.

Churchills politiske karriere spenner over hele halvsekelet, fra 1900, da han ble parlamentsmedlem for første gang, til 1955, da han til slutt takket av som statsminister. Hitler satte et distinkt preg på Tyskland i 20-årene, på Europa i 30-årene og verden i 40-årene. Mot disse levnetsløp skiller Lenin seg klart ut. Den tid han fikk til rådighet til å lede revolusjonen og grunne sovjetstaten, varte fra april 1917 til november 1922, da han for annen gang ble rammet av slag. 5 små år av tett historie, og de ble ikke engang forberedt i det samfunnet de skulle forandre, men gjennom 20 års landflyktighet.

Emigrant i nesten sitt hele voksne liv

I 1897, som 27-årig marxist og fersk jurist, ble Lenin forvist til Sibir for revolusjonær . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

Abonnement kr 195 kvartal