Lekker som en sil

Noen har montert tappek raner på Statoils oljerørledning i Kaukasus.

BERGEN 1995: Gassbehandlingsanlegget Troll Kolsnes
Ny Tid
Kommentarer
DEL