Legger barna i skuffen

Norge har tatt et alvorlig skritt tilbake når det gjelder barns rettigheter, og vi beveger oss faretruende mot å være med på et «race to the bottom». Det er på tide å ta ansvar.

I 2011 forhandlet FN ferdig et tillegg til barnekonvensjonen som gir barn mulighet til å påklage brudd på deres egne rettigheter – både til norske myndigheter og til FNs barnekomité i Genève. 29 land har så langt sagt ja til at barna skal ha denne muligheten, deriblant Danmark, Tyskland, Spania, Irland og Finland. Men Norge forblir tause og feige. Regjeringen har sagt nei, og legger nå denne muligheten i skuffen.

Hovedårsaken til at Regjeringen ikke vil fremme forslag om norsk tilslutning til klageordningen, er «at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser ordningene kan få for Norges politiske handlingsrom, og en mulig rettsliggjøring av politiske spørsmål». Dette er hårreisende tankegang som burde sjokkert en hel befolkning. Barna våre er de som bør ha det sterkeste rettighetsverne, men vi svikter – og det fordi vi ønsker oss et politisk handlingsrom til å bryte barns rettigheter.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL