Legg ned veto mot EUs tjenestedirektiv

EU-parlamentets markedsdirektiv har vedtatt at det er reglene i selskapenes opprinnelsesland som skal gjelde ved internasjonal handel med tjenester. I løpet av 2006 skal direktivet sluttbehandles av EU-parlamentet. Deretter er det EU sitt ministerråd som har siste ord. LO i Stavanger og omegn er av den klare oppfatning at hvis direktivet blir vedtatt, vil det […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

EU-parlamentets markedsdirektiv har vedtatt at det er reglene i selskapenes opprinnelsesland som skal gjelde ved internasjonal handel med tjenester. I løpet av 2006 skal direktivet sluttbehandles av EU-parlamentet. Deretter er det EU sitt ministerråd som har siste ord.

LO i Stavanger og omegn er av den klare oppfatning at hvis direktivet blir vedtatt, vil det undergrave arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår både i Vest-Europa og Norge. Grunnen er at en tjenesteyter fritt vil kunne selge sine tjenester i et annet land ut fra reglene i sitt eget land. Videre er det myndighetene i tilbyders land som skal overvåke at gjeldende lands lover skal følges. Dersom et polskregistrert firma eksempelvis skulle vinne et anbud i Finnøy kommune, er det polsk arbeidstilsyn som skal påse at norske arbeidstidsregler og sikkerhetsbestemmelser følges. I praksis mener vi det betyr fritt frem for elendig arbeidsmiljø og sosial dumping, som igjen vil føre til at hele det norske velferdssamfunnet vil revne.

Vi vil presisere at vi ikke har noe imot arbeidere fra andre land, men vi krever at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde i Norge, uansett hvilken nasjonalitet de ansatte har.

LO i Stavanger og omegn har store forventninger til at den nye regjeringen tar et skikkelig krafttak for å bekjempe sosial dumping. Vi forventer derfor at LO sentralt legger press på regjeringen i denne saken slik at regjeringen legger ned veto mot at EUs tjenestedirektiv skal innføres i Norge.

Samtidig vil vi oppfordre LO til å kreve at regjeringen innfører ILO konvensjon 94 for alle bedrifter der staten er majoritets eier. Det vil si at underleverandører uansett nasjonalitet skal betale sine ansatte i tråd med norske tariffer så lenge de opererer i Norge. Etter vår oppfattning er dette helt i tråd med Soria Moria-erklæringen.

Stans denne hasardiøse ferden nå!

Rolf Bersås er leder LO i Stavanger og omegn.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here