Feltkoordinator Sebastian Stein tar imot et barn under en redning i Middelhavet i august 2015. Foto: Francesco Zizola

Leger uten grenser: Nok er nok

Leger Uten Grenser vil nå ikke lenger vil ta imot penger fra EU-land eller norske myndigheter.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.06.2016

Av Sebastian Stein og Kyrre Lind

Leger Uten Grenser vil ikke lenger vil ta imot penger fra EU-land eller norske myndigheter. Vi har tatt denne avgjørelsen i protest mot Europas katastrofale asyl- og migrasjonspolitikk. Avgjørelsen har umiddelbar effekt og gjelder alle våre prosjekter verden over.
I mange måneder har vi fordømt den skammelige avskrekkingspolitikken som europeiske myndigheter fører mot mennesker på flukt, når de i stedet skulle ha hjulpet og gitt beskyttelse til dem som trenger det.
For tre måneder siden inngikk EU en avtale med Tyrkia om retur av flyktninger. Denne avtalen reduserer mennesker til tall og setter på spill hele ideen om å være flyktning og å få den beskyttelsen som en slik status fører med seg.
Europeiske stater mener avtalen er en suksess. Det er den ikke for mennesker på flukt.

Frykt, tvang og umenneskelighet
På greske øyer er flere enn 8000 mennesker, inkludert hundrevis av enslige mindreårige, strandet under uverdige forhold som en direkte konsekvens av avtalen. De frykter alle en tvangsretur til Tyrkia, men får ikke juridisk hjelp til å kjempe mot en kollektiv utvisning. Flesteparten av disse familiene har flyktet fra konflikter i Syria, Irak og Afghanistan. Europa lukker øynene for dem.
Avskrekkingspolitikken er solgt inn til europeiske velgere som en humanitær løsning, men i virkeligheten er den det motsatte. Denne politikken har kun forverret lidelsene til mennesker på flukt, og ingenting ved den er humant.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer