Leder: Tips til valgkampen

Det partiet som tør satse på oppussing av landets skoler, kan vinne høstens valg.

[18. mai 2007] «Vi former våre bygninger, deretter former bygningene oss.» Ordene var Winston Churchills, i sin tid en oppfordring til å gjenreise Parlamentsbygningen etter de gamle tegningene, da den ble ødelagt av et bombeangrep i mai 1941. Han mente bygningen gjorde noe med dem som brukte den. Fremdeles bidrar bygninger til å forme sine brukere.

Statens bygningstekniske etat fastslo allerede i 1991 at dårlig innemiljø i norske bygninger fører til et årlig tap på et sted mellom åtte og tolv milliarder kroner, i form av nedsatt produktivitet, sykefravær og påfølgende medisinsk behandling. Elleve år etter innføringen av det som blir kalt «Barnas arbeidsmiljølov», forskrift for miljørettet helsevern, frykter Barneombudet at så mange som halvparten av norske skoler og barnehager drives uten godkjenning. Som både skoleeier og godkjenningsmyndighet kan kommunene daglig bryte loven uten konsekvenser. Det avdekkes direkte helsefarlige bygg i by etter by. Men da regjeringen la fram revidert statsbudsjett tirsdag 15. mai, var der ikke et ord om skolebygg.

Landets skolebarn, lærere og foreldre kjenner problemstillingen på kroppen hver dag. Skolene sliter med helsefarlig inneklima, asbest i veggene og mugg i lufta. Skole var det store temaet under forrige valgkamp, partiene kappes om hvem som er mest for mer kunnskap i skolen. Men innholdet i Kunnskapsløftet kan ikke realiseres i de skolebyggene vi har. Undersøkelser viser at folk er fornøyd med innholdet i skolen, med lærerne og undervisningen. Det er ikke her det største potensialet er. I hvert fall ikke så lenge bygningene er bygget for å huse gammeldags pedagogikk, med én lærer, én klasse og ett klasserom.

De siste regjeringene har stilt såkalte rentefrie lån til disposisjon for restaurering, men lånene monner lite. Kommunene har enten ikke råd til å ta opp lånene, eller så er ikke rammene store nok. Det partiet som i praksis klarer å komme opp med den beste planen for å realisere skikkelig gode skolebygg, kan vinne valget.

Partiene kan dra på studietur til Trondheim. Der har tverrpolitisk dugnad gitt tydelige økonomiske prioriteringer og helhetlig planlegging. Der vet borgerne når deres skole står for tur. Den skolen som må vente lengst, kan få enkle midler til maling og flikking, og muligheten til å kjøpe møbler som skal inn i den nye skolen etter hvert.

Politikerne vil forme innholdet i skolen. Alle bryr seg om skolen. Men også bygningen former våre barn.

Kommentarer