Leder: Vi er alle tiggere

Det er all grunn til å la seg provosere av romfolk. Noen kan tro de er blitt flinkere til å tigge enn nordmenn flest.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 02.08.2012

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

Perspektivet. Se gjerne nøye på dette bildet vi her trykker (NB! Ny Tid publiserer bildet kun i papirutgaven. Her link til nettversjon. Her er NRK-link til bilder fra samme serie). For det viser en annen verden enn hva vi har sett fra Norge de siste sommerukene:

Fotografiet viser NRKs reporter Odd Nordland som i juli 1959 satte seg ned i leiren hos en gruppe omreisende romfolk på Hokksund. Han sitter ved et bord på samme nivå som intervjuobjektene. Han snakker med de to sigøynerkvinnene, han ser dem inn i øynene, og de i hans – og de to spår ham i kort. En serie andre bilder viser hvordan han tar radioopptak når mennene spiller gitar for ham. Situasjonsbildene er alle rolige. De viser gjensidig respekt, ingen frykt, ingen fare.

NRK formidler at de viser den journalistiske og menneskelige nysgjerrighet overfor de tilreisende, de som avlegger et besøk til dette gode og store landet med det dårlige og lille selvbildet. Dette var den gang vi hadde og var fornøyde med lite. Da vi ennå kjente vår egen krig, fattigdom og Amerika-utvandrende arv.

Så går det 53 år. Den politiske storm og det mediale sjokkhysteri vi opplevde i Norge sommeren 2012, rett før og etter 22. juli, er som hentet fra en fremmed verden. Her er det ikke lenger kaffeintervjuer ved bordene, men fotografering fra helikoptre i luften. Dramaturgien kretser ikke lenger rundt hva vi kan lære av dem, men hva de kan ta fra oss. Uansett hvor de slår seg ned, enten ved en kirke eller i skogkanten, så blir det feil.

Nå skal vi ikke Gerhardsen-epokens utestengelse av annerledestenkende og annerledesværende idylliseres. Også på 1950-tallet ble såkalte sigøynermødre på urettmessig og overgrepsmessig vis fratatt sine egne barn av den norske stat. Og selv i 2012 får romfolket støtte fra modige idealister. Som fra den ortodokse presten Christoforos Schuff, som setter seg ned og hjelper dem på gata i Kristiansand. Som fra frivillige arbeidsformidlere i Folk er Folk.

De sistnevnte blir så utrolig nok angrepet av Oslos Høyre-ordfører for å bedrive et «spill» med de rumenske EU-borgerne. Fabian Stang mener det er idealistene som tar romfolket og «utnytter og flytter på dem som legobrikker». Som om ikke det er politikerne i byråd og regjering som tjener på å jage disse europeiske medborgerne, tydeligvis med et bevisst ønske om ikke å finne noen løsning. Men selvfølgelig er det frivillige idealister som har skylden for politisk feighet. Det er som kjent lettere å hanskes med romvesener enn med romfolk.

Politikertiggerne

Det er begrenset grunn til å forbinde romfolk med tigging, all den stund også norske arbeidsgivere forteller at de jobber svært godt for seg – når bare noen gir dem muligheten. Men la oss nå gjerne snakke om tigging, om hvem som er best eller verst til det.

For hvem er vel ikke vi i Norge til å snakke om tigging? Ikke minst vi i mediene, som tigger om støtte mer enn de fleste. Totalt 6 milliarder kroner får vi i pressen i årlig støtte, fire milliarder til NRK gjennom lisensen fra tv-eiere flest. Og to milliarder kroner i direkte og indirekte støtte til avisene fra norske skattebetalere, inkludert momsfritaket.

Norske politikere er vel så avhengig av å tigge penger. For hver stemme fra norske velgere får fylkespartier og lokallag tildelt hele 50 kroner.

Arbeiderpartiet fikk slik i 2010 hele 130 millioner kroner, fulgt av Fremskrittspartiet med 74 millioner. Frp topper listen med over partier som får statlig støtte – over 90 prosent av partiets inntekt er betalt av norske skattebetalere.

Også folk flest kan skryte av at vi er verdensmestere i å tigge, og nei – vi skal her ikke nevne bønder eller statssubsidierte oljebaroner. Over 700.000 nordmenn mottar stønad til livsopphold fra staten, en kraftig økning i trygden de siste par tiår. Den største gruppen er uføretrygdede, over 350.000 av oss. Andre av oss får syketrygd, noen færre er på attføring og så er det noen titusener som mottar sosialhjelp. Men enda flere av oss er det som fra den rike, våpenproduserende oljestaten Norge får barnetrygd, pensjoner eller andre støtteordninger som man bare kan drømme om i land som Romania.

Ikke rart vi provoseres av romfolket. Vi tror vi møter noen som er bedre enn oss til å tigge.

Statsbetlingen

I den gamle loven med tiggeforbud (paragraf 11), som ble opphevet i 2006, het det at den som «betler til sedvane» kunne bli straffet med fengsel i inntil to måneder. Betling kan defineres på så mange måter. I dagens olje-Norge er vi alle blitt statsbetalte betlere. Det kan synes som vi gradvis har innført borgerlønn i praksis. Og godt er det. For oss.

Romfolket er ironisk nok de eneste blant oss som ikke har fått penger fra det norske fellesskapets kasse, på den ene eller andre måte. De har knapt spurt deg eller meg om penger en gang. Noen av dem har bare holdt ut en kopp, som en Frelsesarmé-soldat eller en bøssebærer fra tv-aksjonen. Det er et frivillig valg om man ønsker å gi dem penger.

Det meldes i offentligheten at det finnes mange gode grunner for å forby romfolk å tigge, for så å deportere dem ut av landet. En av grunnene måtte være at vi ikke må lære flere å statsbetle på samme vis som oss selv. Det skal mindre til for å gå fra å være god, til å bli selvgod. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 03.08.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Gratis prøve
Kommentarer