Leder: Støtt varslerne

Det er ikke bare varslere av overfakturering i et direktorat som trenger beskyttelse. Nå handler det om USAs nye digitalforfulgte.

Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 15.06.2013

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

Forfulgt. «Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. «

Slik lyder det i Stortingets lov om endring i arbeidsmiljøloven fra 16. november 2006. En rekke korrupsjonssaker de foregående år, som i Tønne/Røkke-saken som Kari Breirem varslet om, gjorde at de folkevalgte la forholdene til rette med en ny varslingslov. Den siste uka er en ny varsler forfulgt, nemlig den 29-årige amerikaneren Edward Snowden, sist sett på et hotell i Hongkong.

Snowden har nå stått fram og sagt at det er han som har lekket hemmelige opplysninger om USAs omfattende overvåking av internett og amerikanske telefonabonnenter. Tidligere arbeidet han for USAs National Security Agency (NSA). Nå forteller han at NSA overvåker omtrent alt som skjer på internett. Da han utførte oppdrag for NSA, kunne han få tak i folks kredittkortopplysninger, passord og eposter, sier Snowden.

Disse opplysningene kan nok en del terrorister og kriminelle ha glede av. Og Snowdens lekkasjestrategi følger nok ikke helt Stortingets lovbeskyttelse, da han valgte å gå til mediene istedenfor å varsle sin arbeidsgiver.

På den annen side har tydeligvis heller ikke NSA og USAs myndigheter fulgt veiledende normer fra Odelstingsvedtaket, ved å gjøre det mulig å varsle internt. Eller som det står i paragraf 3-6:

«Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.».

Verden en tjeneste

Snowdens grunnleggende system-og maktkritiske avsløring er muligens vanskelig å lovfeste.

Men uansett er følgende vel så viktig: Jordas befolkning bør ha rett til å vite at de blir, eller kan bli, overvåket når de bruker Facebook, Google eller Youtube.

Og i så måte bør 29-åringen nå møtes på en annen måte enn ved livslang forfølgelse, slik Wikileaks-grunnlegger Julian Assange i Ecuadors Londonambassade og den fengslede soldaten Bradley Manning nå utsettes for.

Disse tre har unektelig gjort folk flest i verden en stor tjeneste og avslørt grove menneskerettighetsbrudd.

Eller som Erling Borgen skrev i Bergens Tidende mandag:

«I 2009 fikk Barack Obama fredsprisen. Jeg håper Nobelkomiteen gremmes over den avgjørelsen i dag. De kan gjøre det godt igjen ved å gi prisen til Bradley Manning. Han har avslørt «militarismens galskap», for å sitere et uttrykk fra Martin Luther King Jr., som fikk fredsprisen i 1964.» Borgen viser til at tre islandske parlamentarikere for lengst har nominert Manning, samt at de har samlet inn over 60.000 underskrifter for ham.

Som Assange sier til Sky News om Snowden: «Det andre land må gjøre, er å støtte ham.» Han ber folk over hele verden presse myndighetene i sine land til å gi Snowden asyl.

Assange anbefaler Snowden å søke asyl i et latinamerikansk land. La oss i det minste håpe at Snowden ikke ender opp med å få asyl i et land som Russland eller Kina – dét vil gi disse regimene en propagandaseier de ikke fortjener.

Gi opphold

Tirsdag tok norsk UD og kontakt med amerikanske myndigheter for å finne ut at det stemmer at også nordmenn blir overvåket på Facebook. Det statssekretær Torgeir Larsen og utenriksminister Espen Barth Eide kunne vært opptatt av, var hvorvidt kilden til denne viktige opplysningen om norske borgere nå får sine rettigheter ivaretatt – gjerne med henvisningen til Stortingets 2006-lov.

UD burde kort sagt tilbudt Snowden opphold i Norge, slik at en eventuell rettssak kunne bli ført på nøytral grunn og med legitimt forsvar. Dét ville selvfølgelig vært både utopisk og for mye forlangt av Natolandet og USAs 51. stat, Norge.
Men det ville vært i alles interesse.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 14.06.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer