Leder: Rett vest i nord

Alle jubler for økt satsing i nord. Men økt militarisering og mer is-smelting har sine ulemper.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Send din reaksjon til: debatt@nytid.noeller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud


Avsløringer. Mye kan sies om de siste ukers avsløringer at norske statsråders ymse tildelinger av offentlige midler. Og mer vil bli sagt, når nye fakta kommer på bordet: Det vil komme via departementenes innrapporteringer til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og gjennom medieavsløringer, som med VGs store dugnadssjekk «Sammen vet vi mer».

Ett perspektiv kan være at det er underlig at noen lar seg sjokkere over at også norske politikere oppfører seg på måter som ikke tåler dagens lys. Avsløringene viser om ikke annet at også våre folkevalgte ligner på greske eller italienske politikere. Slik sett er det den norske naivismen som er det mest sjokkerende, ikke avsløringene i seg selv.

Et annet perspektiv kan være at Audun Lysbakken-saken synes å bli mer og mer utvannet. Jo flere avsløringer, jo mindre forbrytelse synes Lysbakken og Kirsti Bergstø å ha utøvd ved sin noe joviale tildeling til selvforsvarskursene. Og går man tidligere regjeringer etter i sømmene med samme lupe som man bruker på den nåværende, kommer kanskje heller ikke dagens statsråder så ille ut.

Et annet underkommunisert poeng ligger i at det er noe vesensforskjellig i den Dagbladet-avslørte tildelingen utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Utenriksdepartementet har gjort til det som kalles Senter for nordområdelogistikk – sammenlignet med de noe mer idealistiske tildelingene til Reform, Pøbelprosjektet, Kvinneuniversitetet, Bymisjonen, Jenteforsvaret eller Navarsetes hjemkommune. De færreste vil si at stor samfunnsskade har skjedd ved at disse relativt idealistiske tiltak har fått noe mye midler, om enn også noe vel enkelt og noe vel hurtig.

Lønnsomt

Langt mer problematisk for den norske stat, og diskutabelt for verdenssamfunnet, er uansett den økende aktiviteten som «Centre for High North Logistics» driver, slik den frontes av Tschudi Shipping Company på nettsidene.

Hele konseptet til dette nye Kirkenes-baserte logistikksenteret er nemlig basert på at isen rundt Nordpolen skal smelte, takket være økt oljeutvinning og økt global oppvarming. Slik kan noen seile olje og malm kommersielt til Kina, slik at Egypt tjener mindre penger på sin Suez-kanal. I 2012 vil over 30 skip seile kommersielt gjennom Nordøstpassasjen.

Utvilsomt ekstremt lønnsomt. Men desto viktig å debattere. For er det dette vi vil? Eller kan det være bedre, for Norge og verden, heller å arbeide mot slik skipsfart og snarere for økt isbevaring?

Enda mer prinsipielt kritikkverdig enn at Støre er inhabil overfor tidligere skolekamerat og nåværende 17. mai-venn Felix Tschudi, er det kooperative samrøre av norsk høgskoleforskning, redervirksomhet, statlig oljeutvinning og private næringsinvesteringer som UD her har begitt seg inn på. Og det uten avklaring med slikt som fagavdelingen i Miljøverndepartementet.

Det kan være vel å bra med «nordområdesatsing». Men ikke hvis det innebærer at først og fremst Oslo-folk skal tjene seg rike på å gamble på is-smelting i Arktis. Og dette samtidig som militariseringen øker overfor Russland og ur- og lokalbefolkningen settes under økt stormaktspress. Det var ikke dette vi forventet da vi så positivt på Støres blikk mot nord i 2006.

Økt krigsfare

Slik tydeliggjøres ulempene ved Støres delelinjeavtale med Russland, samt ved regjeringens påfølgende planer om massiv oljepumping i Barentshavet og økt kullgruvedrift på Svalbard. Kanskje det ville vært det best for både miljøet, klimaet og verdensfreden om havgrensen mellom Norge og Russland hadde forblitt i gråsonen?

I det minste er dette et relevant spørsmål å stille seg hvis man leser den nye rapporten «Norway’s Arctic Militarisation», nå også som resymé hos Euractiv.com. Analysen av Norges militarisering i Arktis kommer fra det Texas-baserte, geopolitiske analysefirmaet Stratfor. I rapporten fra 6. april advares det mot at Norge 28. mars lansert en ny «Arctic Battalion», som følger opp en ny militærallianse i nord. Samtidig svarer Russland og Putin-regimet med økt opprustning i nord, der de har sin mest moderne flåte.

Stratfor advarer mot «et nytt Texas» i nærheten av nord-Finnmark, der det nye stormaktkappløpet kan komme til å utspille seg når vestlige styrker trekkes ut av Irak og Afghanistan. Det utelukkes ikke militær konfrontasjon med Russland, så sant ikke oljesamarbeidet med slikt som Shtokman-feltet får dem fra det.

Tschudi-senteret handler om noe langt mer alvorlig enn Støres barndomsvenn. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 13.04.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL