Leder: Regnbuedrømmer

Noen ganger kan grønne drømmer rydde opp i brunsvarte brønner.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

LEDER: 27.04.2012


En himmel full av stjerner.

Blått hav så langt du ser.

En jord der blomster gror.

Kan du ønske mer ?

Slik lyder det i første strofe i Lillebjørn Nilsen stadig mer aktuelle, klassiske og symbolviktige vise, «Barn av regnbuen» (1973).

Og det var nærmest som å lytte til en sakprosaversjon av Nilsens verselinjer da vi den 25. april kunne bivåne at den rødgrønne Regjeringen endelig kunne legge fram sin lenge bebudede klimamelding. Som statsminister Jens Stoltenberg (Ap) selv sa det:

«Vi legger fram en offensiv klimamelding. Vi styrker virkemidlene for å redusere klimagassutslippene både internasjonalt og i Norge. Vi er blant de land i verden med mest ambisiøse mål for klimapolitikken. Nå vil vi forsterke innsatsen.»

Stjernehimmelen blinket over både han og den ferske miljøvernministeren Bård Vegar Solhjell (SV) – som tydeligvis har tatt grep umiddelbart i tospann med parlamentarisk leder Audun Lysbakken, ikke minst hvis man skal tro Kristin Halvorsens Facebook-skriverier om hvilket fælt utgangspunkt de hadde for noen uker siden.

Det var nesten slik at vi øyner blått hav så langt vi ser. Og hadde det ikke vært for at både LO, NHO og Statoil var rimelige fornøyde med meldingen – spesielt siden oljeindustrien ikke må kutte i virksomheten, men bare forsiktig betale to lommeruskpregede hundrelapper mer per tonn CO2-utslipp – så kunne man jo tro på at alle våre raffinerianlegg snart kan bli til åkrer hvor blomster gror.

Ikke plastikk

Kan vi ønske mer? Spør Nilsen. Tja, hva med at «oljevernminister» Ola Borten Moe (Sp), som glimret med sitt fravær, koret med i hallelujaropene? Og at alle godværspolitikere kommer med følgende hilsen til Nilsen:

Noen tror det ikke nytter.

Andre kaster tiden bort med prat.

Noen tror at vi kan leve av

plast og syntetisk mat…

… men ikke vi, nei. For i meldingen kommer det fram at klimamålene, som nedfelt i Klimaforliket fra 2008, ligger fast. Og at Regjeringen vil opprette et klima- og energifond for utslippsreduserende teknologi, et fond som starter på 30 milliarder kroner i 2013.

Eller så går det i mer kollektivtrafikk, energivennlige bygg og skogtiltak. Og så vil man vurdere og vurdere. Som ved å «arbeide for en internasjonal klimaavtale, vurdere å styrke klima- og skogprosjekter utover 3 milliarder årlig, bidra til å redusere utslipp av klimagasser som sot og metan, og bidra til det Grønne klimafondet».

Nettopp. Og så en tilleggsvurdering, faktisk litt mot normalt: «Regjeringen vil dessuten vurdere hensiktsmessigheten av en egen klimalov.»

En slik klimalov har de dog hensiktsmessighetsvurdert i Norges såkalte søsterland, som i Kina, Storbritannia og Equador, slik Ny Tid omtalte for et par uker siden.

Hilsen til mamma

I lys av andre lands nyskapende tiltak, og konsekvensene av at oljeindustrien i Norge nå lett kan ture fram som før, så kan vi jo sitere Harald Nyeggen Sommer, konstituert leder i Utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp:

«En milliard mennesker står i fare for å bli rammet av klimaendringene. De menneskelige og økonomiske konsekvensene kan vi knapt ane. I lys av dette blir det pinlig at den snevre norske klimadebatten ender opp med å handle om hva verdens rikeste land har råd til og ikke.»

Men ordene kan vi. Kanskje melodien også. Og vi synger:

Sammen skal vi leve

hver søster og hver bror.

Små barn av regnbuen

og en frodig jord.

Før vi avslutter med refrenget:

Si det til alle barna!

Og si det til hver far og mor:

Ennå har vi en sjanse

til å dele et håp på jord.

Resten står skrevet i stjernene. Ja, og forresten: Også i et dokument kalt «Meld. St. 21 (2011-2012). Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk. Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag».

God lesning. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 27.04.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL