Leder: På like fot

Det er ikke au pair-ordningen som burde avskaffes, men misbruket av den.

Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 25.04.2013

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

Tiltak. «Vi er mange som ser at au pair-ordningen har utviklet seg fra kulturutveksling til en ordning med mange og klare svakheter. Jeg er ikke fornøyd. Jeg må innrømme at for meg er dette en ordning som henger i en tynn tråd.»

Slik svarte justisminister Grete Faremo (Ap) i Stortingets spørretime onsdag. Hun sa dette etter at stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viste til at flere filippinske au pairer har stått fram og fortalt om hvordan de blir grovt utnyttet i Norge. I begynnelsen av april ble en vertsfar på Oslo vestkant funnet skyldig i menneskehandel, mens vertsmoren ble dømt til medvirkning for seksuell utnyttelse av de to au pairene.

NRK «Brennpunkts» reporter Harald Eraker har avdekket at minst 11 au pairer nå har anmeldt sine vertsfamilier for menneskehandel, i henhold til paragraf 224 i straffeloven. Flere saker står for tur i rettsapparatet. Ropstad påpeker at sakene ligner påfallende på moderne slaveri. Det har han rett i. Slik saudiske oljesjeiker har tjenere fra asiatiske land, synes oljerike nordmenn å ha det samme – under betegnelsen «au pair».

Som Dagbladets skarpe kommentator Marie Simonsen poengterte denne uka, betyr «au pair» på fransk egentlig «på like fot». Lenger unna fransk begrep og dagens norske praksis kan man nå knapt komme. For det er ikke kulturutveksling disse filippinske kvinnene får, men snarere en innføring i moderne tjenerskap.

Den nedlatende holdningen fra søkkrike familier – som i beste fall egentlig bare trenger en hovmester, vaktmester eller hushjelp på heltid – er vel å merke noe av det verre. Ikke uten grunn har Filippinenes ambassade nå en egen svarteliste over norske vertsfamilier, siden norsk politi ikke følger det opp. Hvis det er kulturutveksling de au pair-søkende familiene egentlig er opptatt av, så får man ta inn senegalesiske menn eller amerikanske kvinner isteden.

Dansker i Norge

Det bør likevel ikke gå slik som Faremo antyder, nemlig at man nå eventuelt skal «forby» au pair-ordningen. Det vil ikke gavne de som trenger det mest.

Helt siden andre verdenskrig har au pair-ordningen vært sentral i Europa. Og tidligere har det vært mest unge norske kvinner som har søkt seg ut, som den norske modellen Julie Ege, uten å bli slik utnyttet som dagens filippinske kvinner.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1980-tallet hvor det var mest vanlig å ha danske au pairer i Norge. De ble heller ikke utnyttet på tilsvarende måte som nå. Problemet er altså ikke selve au pair-ordningen, men det at enkelte kvinner tydeligvis behandles annerledes enn andre. Det er menneskesynet som i så måte bør endres, ikke bare ordningen.

For i verden anno 2013 er det blitt au pair-muligheter også i Kina. Dette er en internasjonal ordning som Faremo & co ikke bare kan melde Norge ut av, uten dermed også å utstede en fallitterklæring overfor det norske samfunn.

Lønn for strevet

Istedenfor å true med au pair-forbud, som om det var proffboksing, er løsning heller å sørge for at au pair-ordningen ikke misbrukes av norske familier. Det synes som det trengs et generelt oppdragelses- og holdningskurs overfor de norske vertsfamiliene – og det synes bedre å gi slik integrereringsopplæring til alle enn til ingen.

I svært mange tilfeller synes ikke disse rike norske familiene å ha behov for kulturveksling, men snarere for en tjener eller en hushjelp. Da får man kalle det for det. Og så får de filippinske kvinnene få ordentlige arbeidskontrakter og skikkelige lønnsforhold isteden. Dagens 5000 kroner måneden er en latterlig sum for det enorme arbeidet au pairer flest i dag gjør i Norge.

Kall en spade for en spade. Og bruk denne spaden til å grave i jorda. En spade egner seg ikke til å vaske skittentøy med. Man trenger ikke engang stå på like fot for å se akkurat det. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 26.04.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer