Leder: Nye muligheter

Samarbeidspartnere i Asia, Amerika og Europa har sagt ja til å redde dette ukemagasinet inn i en ny tid. Du er invitert til å bli med på laget.

Dag
Tidligere redaktør i Ny Tid (-2016).

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no

www.twitter.com/DagHerbjornsrud

14.05.2010: Mandag ble det offentlig kjent: Ukemagasinet Ny Tid – hvori opptatt Orientering – sikres videre drift gjennom et unikt, transkontinentalt samarbeid.

Med god hjelp fra forfatter og koordinator Erland Kiøsterud mener vi å ha fått til en globalt orientert løsning som knytter tre kontinenter sammen på en unik måte: Tyrkisk-skandinaviske Bahar Media og amerikanske Hunter Image Media har på kort tid blitt enige om sammen å overta Ny Tid fra Mentor Medier, som nå har solgt både denne avisa og Le Monde diplomatique.

Dette er vel å merke bare første skritt. Etter fire år som del av større mediehus får vi nå mulighet til å åpne opp for gamle og nye Ny Tid-venner. Vi kan nå invitere norske interesserte inn på eiersiden, til styreplass og til et inkluderende råd. Og vi ønsker dine innspill på hvordan vi kan bli enda bedre som Norges eneste ukentlige nyhetsmagasin.

Det har nå vært viktig å sikre fortsatt redaksjonell frihet, slik at avisas 57-årige tradisjon kan fortsette inn i en nyorientert tid. Og det mener vi også å ha fått enda tydeligere fram nå. Avisas globalradikale, venstreorienterte historikk blir æret i en redaksjonell plattform (se «Redaksjonelle verdier», samt «Globalradikalt Manifest 2009»):

Vi har, selvfølgelig, fått gjennomslag for en redaksjonell profil med fortsatt vekt på grunnleggende Ny Tid-verdier som likestilling, fred, miljøvern, ytringsfrihet, minoriteter og grenseoverskridende solidaritet. Slik at vi kan bli mer Ny Tid.

Vi ønsker fortsatt å sette tidens brennende spørsmål under debatt. Søke en tredje vei for vår tid. Være kritiske til både øst og vest på en udogmatisk måte.

Det har vært en omfattende mediedekning av dette oppkjøpet, som ved tidligere overtagelser. En god del av oppmerksomheten skyldes bekymringen for at vi skal endre profil, at de senere års globalradikale prosjekt ikke videreføres. Frykten blir nok ikke mindre når det er tyrkere og amerikanere inne i bildet.

Det kan da være grunn til å minne om at Ny Tid allerede i januar 2006 ble hundre prosent utenlandsk eid: Den gang var det danske Egmont-forlaget, i Norge representert ved Damm, som overtok. Slik kunne vi lansere Norges første nyhetsmagasin, som ble prisbelønt og ga rekordopplag, tross alle spådommer om at slikt umulig kunne gå.

Det var også mye bekymring den gang for at Ny Tid skulle endre profil. Men Ny Tid ble ikke et Harry Potter- eller Donald-produkt, selv om Egmont tjente pengene sine på slike publikasjoner. Vi videreutviklet oss ja, men så var vi da heller ikke i 2005 noe «SV-organ», slik andre ofte feilaktig framstiller det. Det er også andre som har endret seg i denne perioden, som ved at SV fra samme høst gikk inn i regjering for første gang.

I 2008 ble Ny Tid så overtatt av nåværende Mentor Medier, også kjent som «Vårt Land-huset». Men vi ble ikke noe mer kristne av den grunn. Ny Tids sekulære og monarki-kritiske verdier ligger fast.

I januar 2010 flyttet vi så over til Dagsavisen, noe som skapte bekymring hos de som husker hvordan tidligere Arbeiderbladet bedrev «the silent killing» overfor Orientering på 50-tallet. Men vi mener at vi heller ikke nå er blitt noe mer Stoltenberg-vennlige enn tidligere. Noen ganger er det slik at man snarere blir mer bevisst sin tradisjon når man samarbeider med andre fra en annen bakgrunn.

Det har vært de siste dagene vært rettet spesielt kritikk mot at vi har invitert inn venezuelanske Thor Halvorssen Mendoza, som står bak USA-baserte Hunter Image Media og Human Rights Foundation. Kritikken kan i tilfelle rettes også mot det at vi allerede i februar, lenge før oppkjøpet, valgte å samarbeide med Halvorssens ytringsfrihetskonferanse Oslo Freedom Forum (OFF).

Den marxistisk-orienterte Magnus Marsdal i Manifest Analyse har fått oppmerksomhet for utspill om at alt fra Amnesty, Helsingforskomiteen og Fritt Ord burde trekke støtten til OFF. Årsaken skal være at et par-tre av deltagerne er kontroversielle Chavez-kritikere. Vi registrerer at verken Amnesty eller alle andre har sett grunn til å følge Marsdals ønske om ytringsforbud i Norge.

Samtidig ville undertegnede ønsket en mer balansert Latin-Amerika-presentasjon enn det OFF hadde i år. Her er det flere svakheter. Vi sier oss heller ikke nødvendigvis enig i Halvorssens utsagn nå, slik vi heller ikke har stilt oss bak Vårt Lands ellers Dagsavisens meninger tidligere: Meningsmangfold og meningsutveksling er ikke bare nødvendig, det er en selvfølge når man inngår samarbeid på tvers av kulturer eller landegrenser.

Ny Tid slipper nå ikke bare Castro-kritikere som «Uten grenser»-spaltist Martha Roque til orde. Vi retter også et kritisk blikk mot de som sto bak kuppet mot Honduras’ president Zelaya i fjor sommer. Ny Tid har de senere årene valgt en tredje vei, ved å kritisere både venstrevridde og høyrevridde regimer.

Slik har vi fulgt en annen linje enn Marsdal, som kun fokuserer på høyreregimer. Den tidligere Rød Ungdom-politikeren Marsdal våger tydeligvis ikke, til tross for utfordringer, å kritisere den lengst-sittende diktatoren av dem alle: Fidel Castro, samt hans lillebror.

Og et slikt diktatorknefall gir venstresiden et dårlig rykte. Som en kontrast har Ny Tid de senere år prioritert en globalsolidarisk linje som prioriterer fredelige, demokratiske løsninger og er orientert mot ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Alt dette til tross: Vi ønsker ikke at alt må forbli som det er. Vi ønsker å få til et enda bedre produkt: Presentere enda flere maktkritiske nyhetssaker og nyskapende, transnasjonale perspektiver.

Vårt mål er å lettere få til dette med nye, internasjonale eiere. Og vårt håp er at du kan bidra til å gjøre oss enda bedre. Send oss dine innspill. Velkommen.

---
DEL