LEDER: Nødvendig infostøtte


Tiltak. Det begynner å avtegne seg to mønstre ved den nye blåblå regjeringens politikk overfor opposisjonelle og maktkritiske røster i samfunnet:
Det ene er at «de får klare seg selv» - noe bistand fra de blåblå skal det i det minste blir minst mulig av. Det andre mønsteret ligger i «stordriftstankegangen»: De store kan like gjerne gjøre det samme som de små, samle opp arbeidsoppgavene.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2014-05-22

Disse trekkene finner vi i Høyre- og Frp-regjeringens forslag til landbruksoppgjør (det er ikke så viktig hvis små sauegårder med hundrevis av år med tradisjon nedlegges, for det er billigere med industrilandbruk og mer konforme bønder).

Vi ser det i de strategiske planene for omlegging av pressestøtte, som dags- og ukeaviser (de store aviser kan «ta opp i seg» perspektivene til de mindre avisene – som man så kan nedlegge – så blir det stordriftsfordeler også i pressen innenfor ytringer og meninger).

Vi ser det innen kulturlivet (kriminalbøker av høy klasse skal ikke lenger støttes, fordi de har «feil» sjanger, sies det fra maktens øverste tinde).

Og vi ser det i planene om å utradere sivilsamfunnet og NGO-ene – som ved å kutte den årlige infostøtten, slik Norges nye makthavere nå har varslet de vil gjøre (istedenfor Attac, Changemaker og Fredsrådet skal de ulike statsorganisasjonene nå istedenfor informere og presentere seg selv bedre).

50-tallet. I sum styrer vi nå mot et mer konformt, ensporet, markedsstyrt og stordriftsfordelaktig samfunn. Det er som om vi er på vei tilbake til 1950-tallet igjen. Den gang det fantes én mening, og den ble best formulert av Haakon Lie. Istedenfor den mangfoldskulturen som de rødgrønne og de tidligere Bondevik-regjeringene praktiserte, blir det nå mer enfold. Det er ikke bare etnisk mangfold som rammes, men også noen av grunnstenene i det moderne, norske samfunnet: Det er «de norske verdiene» som nå er under angrep.

Abonnement kr 195/kvartal

Når en slik tidvis fanatisk 80-tallsideologi kobles med et problematisk forhold til ytringsfriheten (vi har en justisminister som i høst oppfordret folk til å brenne hans lokalavis Tønsberg Blad – han var uenig i noe der). Og når de ærligste politikerne i regjeringspartiene sier hva de mener om at Den norske kirke har medmenneskelige perspektiver (Frp har kalt kirkens humanisme for asylsøkere for «venstrevridd» og signalisert at det bør den slutte med – litt slik Kina har signalisert hva de synes Regjeringen skal si om fengslede dissidenter).

Og når så også Frp-nestlederen legger press på også Kongehuset, med kritikk av kronprinsparet for at de er for opptatt av klimatiltak, framsnakking og medmenneskelighet – underforstått at de er for mye SV- og for lite Frp-aktige), så blir mønsteret til et større, sammenhengende lappeteppe – som vel å merke ikke er noe spesielt vakkert skue.


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?