LEDER: Nødvendig infostøtte


Tiltak. Det begynner å avtegne seg to mønstre ved den nye blåblå regjeringens politikk overfor opposisjonelle og maktkritiske røster i samfunnet:
Det ene er at «de får klare seg selv» - noe bistand fra de blåblå skal det i det minste blir minst mulig av. Det andre mønsteret ligger i «stordriftstankegangen»: De store kan like gjerne gjøre det samme som de små, samle opp arbeidsoppgavene.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 22. mai 2014

Disse trekkene finner vi i Høyre- og Frp-regjeringens forslag til landbruksoppgjør (det er ikke så viktig hvis små sauegårder med hundrevis av år med tradisjon nedlegges, for det er billigere med industrilandbruk og mer konforme bønder).

Vi ser det i de strategiske planene for omlegging av pressestøtte, som dags- og ukeaviser (de store aviser kan «ta opp i seg» perspektivene til de mindre avisene – som man så kan nedlegge – så blir det stordriftsfordeler også i pressen innenfor ytringer og meninger).

Vi ser det innen kulturlivet (kriminalbøker av høy klasse skal ikke lenger støttes, fordi de har «feil» sjanger, sies det fra maktens øverste tinde).

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal