Kvinnedrap, partnerdrap og menn som dreper kvinner

Også i 2010 ble flere kvinner enn menn myrdet i Norge. Det plasserte igjen Norge på Europa-toppen i andel drepte kvinner. Men debatten er uteblitt.

NB! Ytterligere eller nyere oppdatert informasjon er også å finne her:

* «Demonisering i kvinnedrapsdebatten» (Dagsavisen 18.10.12., utvidet på nett).

* «Norges høye kvinnedrapsandel» (Dagbladet 01.10.12, utv. på nett).

* «Feil om Ny Tid» (svar på Journalisten.no 26.09.12).

* «Stor andel kvinnedrap i Norge» (Ny Tid 20.09.09).

Info: Alle artikler i Ny Tid fra 01.01.08 er på BuyandRead (gratis søk, digitalabo)

og mediearkivet.no (passord).

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud


Debatt. Denne uka ble Anne Bitsch og Anja Emilie Kruses bok Bak lukkede dører (CappelenDamm) lansert. Sammen med filmen 90 minutter, med Aksel Hennie i hovedrollen, gir denne sakprosaboka innblikk i noe som i for mange år har vært et tabubelagt og underrapportert tema i Norge:

Nemlig vold, voldtekter og/eller drap av kvinner i de norske hjem. En klar overvekt av alle voldtekter begås av gjerningsmenn i «nær relasjon» med offeret. Også de fleste drapsofre har hatt kjennskap til sin drapsmann. Eller som Kripos skrev i sin årsrapport for 2006:

«Den typiske gjerningspersonen er en norsk mann i alderen 30-40 år som har en nær relasjon til offeret. Det er ofte rusmidler med i bildet. Offeret er i godt over halvparten av tilfellene en norsk kvinne. Drapene begås oftest med kniv, finner sted i det private rom og utløses statistisk sett oftest av krangel eller som følge av sinnslidelse.»

Lite er endret. Hele 52 prosent (16 av 31 drapsofre. NB! Korrigert absolutte tall ifht trykk, red.anm.) av alle drepte i Norge i 2010 var også da kvinner. Flere kvinner enn menn ble faktisk drept i Norge også i 2000, 2001, 2005, 2006 og 2007. I hele tiårsperioden 2001-2010 var hele 48 prosent av alle drepte kvinner (159 kvinner ble drept, av 331 totalt).

Dermed er Ny Tids ingress fra 15. februar 2007, da denne avisa først påpekte den store kvinneandelen i europeisk sammenheng, dessverre ennå aktuell: «Norske kvinner drepes nå hyppigere enn menn. Dermed troner Norge på Europa-toppen i kvinnedrap, viser nye FN-tall.»

For går vi inn i basen til FN-organet UNECE, som samler tall for over 30 land i Europa, ser vi at Norge (Kripos-tallene) havner på Europa-toppen i «andel drepte kvinner» (som ikke er det samme som på toppen i absolutte tall, ei heller nødvendigvis på toppen i «andel partnerdrap»).

Bare i Danmark var det også flere kvinner enn menn som ble drept i 2010, mens eksempelvis Finland hadde 76 prosent drepte menn (NB! Året 2010 blir her regnet som siste komparative året, også fordi 22. juli-terroren gjorde at antallet kvinnedrap ble ekstremt høyt i 2011, red. anm.)

Facebook-vinklingen

Også for andre år enn de nevnte toppårene kommer kvinner dårlig ut på de norske drapsstatistikkene. FN-organet UNODC påpekte i en rapport i 2011 at Norge også er på verdenstoppen i andel drepte i hjemmene (70 prosent, mot 50 prosent i Australia og 30 prosent i Argentina).

Noen vil påpeke at dette skyldes at vi har et lavt voldsnivå i samfunnet og relativt lite kriminalitet i Norge. Og det stemmer, også. Men det gjør ikke debatten mindre viktig om hva vi bør gjøre for å få minske det for høye antallet drap på kvinner i Norge. For de drepes generelt av norske menn, som de kjenner til fra før.

Den 23. september publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Slik havnet Norge feilaktig på Europatoppen i partnerdrap». Artikkelen følger opp (iflg Journalistens redaktør Helge Øgrim) en Facebook-debatt fra tidligere i september, der flere menn – som Halvor Fosli – går til angrep på artikler og NGO-ene som har tatt opp drapstematikken.

Enkelte NGOers formuleringer til Dagbladet kan tyde på at én av Ny Tids nyhetsartikler fra 2009 hadde én uklar setning i en ingress – noe som kan ha ha bidratt til å skape inntrykk av at Norge også er på topp når det gjelder «partnerdrap», eventuelt også kvinnedrap i absolutte tall. Men akkurat det kan ikke dokumenteres. Vi har justert denne ene setningen fra 2009 på nett, og beklager hvis den skal ha medført tvil om de faktiske tallene vi ellers har dokumentert de siste fem årene.

Gi FN mappa!

Men muligens problematiseringene av NGOenes formuleringer likevel kan medføre noe godt, dersom det nå blir økt oppmerksomhet mot drap av, og vold mot, kvinner. For FN-organet UNODC trakk fram Norge og drap i hjemmene senest i fjor, her på engelsk:

«… lower homicide rates, such as those in Australia and Norway, point to the fact that more homicides take place in the home, be it the victim’s or perpetrator’s, which implies the relatively increased significance of intimate partner/family-related homicides in those countries and, accordingly, a higher percentage of female homicide victims.» (s. 59)

Også UNODC framhever den høye andelen drepte kvinner i Norge. Det er beklagelig at Facebook-grupper vil kvele debatten om slikt, bare fordi det er så mange «flere kvinner» som blir drept i «andre land» – og fordi det er så mye mer vold og drap der ute i verden.

Det er å håpe at debatten om for mange menns hat og vold mot kvinner i Norge blir mer alminneliggjort. Og så er det på tide at Justisdepartementet tar ansvar, slik at Norge gjør det UNECE etterlyste allerede i 2009: Send dem tall og informasjon om ofre og drapspersoner, slik at vi kan bli det 32. landet med statistikk i FNs krimbase!

Det er en skam at Norge ikke har prioritert slikt internasjonalt, forebyggende samarbeid tidligere og tydeligere.

(Dette er et utdrag, og en nettjustert tekst, fra Ny Tids ukemagasin 28.09.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)


Kommentarer