Leder: Konserverende ungdom

For gruvedrift, men mot religiøs frihet. Hvor er det blitt av radikaliteten til Sosialistisk Ungdom?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

Radikal. «Vi må å stå imot særkrav fra religiøse grupperinger, uansett om de er jøder, kristne eller muslimer.»

Nei, det er ikke Fremskrittspartiets ungdomsformann, sogningen Himanshu Gulati, som sier dette. Snarere er dette en uttalelse til Nationen 12. mars gitt av Sosialistisk Ungdom-leder Andreas Halse fra Lørenskog. Han vil forby omskjæring av barn under 16 år.

I fjor sommer overtok Halse lederskapet i SU etter den SF-søkende og utadorienterte Olav Magnus Linge. Da Halse ble valgt, uttalte han til TV 2: «Som nyvalgt leder er jeg opptatt av å gjøre SU til et naturlig sted å organisere seg for brede lag av befolkningen. Spesielt ønsker jeg å bidra til å øke innslaget av unge arbeidere, elever på yrkesfag og lærlinger».

Og kanskje er det denne higen etter å være et naturlig sted for «det brede lag», som har gjort at dagens SU-leder til tider synes å ha begrenset av radikaliteten til forgjengerne. SU har som egentlig prinsipp og hovedbudskap å kjempe for «friheten til å ha en jobb å gå til, friheten til å være hvem du vil uavhengig av kjønnet, legningen, religionen eller hudfargen din og frihet fra overvåkning». Men til tross for dette argumenterte Halse og SU under SVs landsmøte i Lillestrøm i helga, 15.-17. mars, kraftig mot at framtidas unge politikvinner og -menn skal få lov til å bære religiøse hodeplagg. Dette til tross for at både Forsvaret og tollvesenet har ordninger for jøders kippa, sikhers turban eller muslimske kvinners hijab – slik at også de uten kors rundt halsen kan ha «friheten til å ha en jobb å gå til».

SU ble riktignok nedstemt på landsmøtet, slik at SV tok et både radikalt og, dessverre må man kalle det dette, modig valg: Ved å støtte økt inkludering for norske kvinner og menn også i politiet. Eller som det heter i tabloidpressen: «SV sier ja til hijab!»

Feministmanifestet

I SUs eget Feministiske Manifest står følgende: «Å innføre forbud mot religiøse klesplagg og bestemme hva folk skal ha på seg, er å starte i feil ende. En lovendring vil ha liten effekt i praksis på kvinneundertrykkende holdninger, samtidig som vi må anerkjenne religiøse kvinners ønsker om å selv bruke hijab.»

Likevel uttalte SU-leder Halse til Aftenposten under landsmøtet, i øyensynlig strid med SUs eget feministiske manifest: «Å tillate hijab i politiet, er en misforstått toleranse.» Forstå dagens SU den som kan.

Men noen kan. Redaktør Hans Rustad i Document.no har for eksempel full forståelse for utspillene. 17. mars skrev han: «Noe har skjedd på grunn­pla­net i SV, blant dem som betyr noe for frem­ti­den; de unge. Sosia­lis­tisk Ung­dom er imot hijab…»

1. februar publiserte Document.no også for første gang en SU-leders kommentartekst: «Et pervertert ideal», «med forfatterens vennlige tillatelse». Konklusjonen er at dagens samfunn – og regjering, i praksis – er ansvarlig for «å støte arbeiderklassens barn ut av skolen, men også å rive vekk selve grunn­la­get dette lan­det er bygd på. Nem­lig hardt, ærlig arbeid og troen på at det er bra nok.»

Det er bra med engasjement for den norske arbeiderklassens barn, men det er noe med retorikken og logikken som ligner mer på konservatisme enn på radikalitet.

Gruvepartiet SU

For SU-vendingen stopper ikke bare med klesplaggdrøfting og skoleretorikk. Også i miljøsaken har den industrivennlige Halse gjort seg bemerket med oppsiktsvekkende meninger. I spørsmålet om gruvedrift i Sunnfjord sa riktignok SU «nei» til sjødeponi av miljøfarlig gruveavfall i Førdefjorden. Men der stopper likheten med det nå mer radikale moderpartiet SV.

For SU vil i stedet åpne norske fjorder for framtidig dumping av gruveavfall. Hasle sier SU ønsker å trappe opp leteaktiviteten etter mineraler i Norge, og han ønsker å opprette et statlig gruveselskap med Statoil som modell.

SU-lederen sier følgende om sjødeponi til Nationen: «Prinsipielt er vi ikke imot sjødeponi. Vi må tillate industrien å bruke tilgjengelige ressurser. Vi har veldig tro på at gruvenæringen kan bli et industrieventyr i Norge

Vi har med andre ord fått et lederskap i SU, det som skulle være Norges mest radikale ungdomsparti, der konserverende og lite miljøorienterte tanker frontes. Det at SU skulle melde seg aktivt på i kampen mot unge kvinners og menns hodeplagg i politiet, og så gå inn for å gjøre gruvedrift til «det nye norske industrieventyret», er i ferd med å snu partiet i en overraskende ny retning.

Utvasket grønnfarge

Mens SV nå har fått ny logo der grønt kommer først, i «S»-en, og rødt derpå – synes det grønne og inkluderende å være visket ut i SUs nye profil. SU-vendingen synes vanskelig å bli en styrke for de rødgrønne foran stortingsvalget. Spesielt ikke når også Senterungdommen, med Sandra Borch, ønsker å dra sitt parti i en mindre oljekritisk og mer nasjonalkonserverende retning.

Spørsmålet er hva dette i lengden vil ha å si for SV. For miljøbevisste og radikale velgere kan raskt finne seg andre politikere å stemme fram, allerede til høsten. For SV sin del håper vi at Halse og SU ikke plutselig finner ut at det radikale i 2013 er å åpne også Lofoten for oljeboring – med argumentet om at dette vil skape industriarbeidsplasser for unge lærlinger.■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 22.03.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL