Leder: Hovmod for fall

Det var ikke bare John McCain som påsto at økonomien var «fundamentalt sterk» midt i finanskrisen. Bare spør Halvorsen og Stoltenberg.
Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 28.05.2009

Selvfølgelig var det en tilfeldighet. Men uansett virker det som et dårlig omen når både Norge Bank og Nav går ut med dystre økonomiske framtidsutsikter tirsdag, dagen etter at Ap-høvdingen og 103-åringen Haakon Lie (1905-2009) gikk bort mandag 25. mai.

Om ikke annet slapp Lie å oppleve de nye dystre prognosene. Som går på at Norge vil få 125.000 arbeidsledige neste år, en tredobling fra oktober i fjor, og 50.000 flere enn i dag. Det varsler arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Norges Bank talte også i klare ordlag tirsdag, da rapporten Finansiell stabilitet 1/09 ble lagt fram. Det varsles at utlånstapene vil øke, bankene trenger mer kapital for å overleve framover, og Statens finansfond kan trenges for å redde banknæringen. Den norske kronekursen falt kraftig tirsdag på grunn av meldingene.

Hadde Haakon Lie vært i live, ville han nok tatt en telefon for å si sin klare mening. Aps partisekretær fra 1945 til 1969 – i sterk konflikt med kretsen rundt denne avisas forgjenger, Orientering – var engasjert til det siste. Han hadde vært ute en vinternatt før, og kunne nok gitt kloke råd til statsminister Jens Stoltenberg i en sådan stund. Men nå skjer ikke det mer. Norge må klare seg uten Haakon Lie.

Dessverre er det ikke alltid at alder gir klokskap i krisetider. Det viste 72-årige John McCain, Barack Obamas republikanske utfordrer, da han 16. september i fjor uttalte i et intervju at «fundamentene i vår økonomi er sterke».

Det skjedde dagen etter at Lehmann Brothers gikk konkurs, og da det ble klart at finanskrisa skyldtes at fundamentet ikke var sterkt, men pillråttent. Obama latterliggjorde uttalelsene ved å vise til at McCain knapt hadde kontakt med virkeligheten.

Men hvis vi undersøker hva ledende norske politikere mente om den økonomiske framtiden i høst, hva da? Det blir lite flatterende lesning. Tidligere statsminister Kåre Willoch påsto samme dag som McCain, 16. september, at «Vårherre har en hånd over Norge» (sic!).

Finansminister Kristin Halvorsen sa samme dag i en tale til samfunnsøkonomenes 100-årsjubileum at «Norge har muskler til å takle krisen», og at vi «har lært av tidligere kriser.»

Dagen etter uttalte Halvorsen at problemet for Norge ikke ville bli verdens finanskrise, men at landet hadde altfor mye penger: «Vi har en utforing med å lande en høykonjuktur som vi må tilbake til 60-tallet for å se maken til. Dette er en krevende situasjon å håndtere.»

Det var den gang. Høsten 2008, da norske politikere var rusa på oljepenger og en jappetidslignende pengegalopp i eiendomsmarkedet. Nå er den kunstige rikdommen på 00-tallet avslørt. Både Willoch og Halvorsen angrer nok på sine hovmodige uttalelser i dag.

Stoltenberg kommer ikke bedre ut. 30. september 2008, 14 dager etter McCain, kopierer Norges statsminister ham og uttaler at norsk økonomi «er fundamentalt god». Den sosialøkonomutdannede statsministeren latterliggjorde heller amerikanerne enn å ta den globale, og norske, økonomiens virkelighet inn over seg: «Den norske økonomien er fundamentalt bedre enn i USA… det grunnleggende er i orden i Norge,» uttalte Stoltenberg.

Ja, nettopp, ja. Men tør han si noe slikt igjen nå, åtte måneder senere? Neppe. Råvareeksporterende Norge framover heller i fare for å bli rammet hardere enn Obamas USA. Slik går det når pengene satses fordummende kortsiktig på forurensende oljeutvinning istedenfor langsiktig, miljøvennlig teknologi og kunnskap.

Vi har oss selv å takke. Samt noen hovmodige politikere, som lot seg lure til å tro at det er typisk norsk å være god.

Det trengs nå mer enn mirakler enn for å skaffe arbeid for alle. Det trengs hardt arbeid.

Kommentarer