LEDER: Gjør som Obama!

Papirløse. Alle klager på Barack Obama for tiden. Men her en utfordring til norske politikere: Bli like tøff som Obama. Stå opp og si at minst 10.000 papirløse i Norge skal få opphold!

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Guanatanmo Bay er ennå ikke stengt, nesten seks år etter at USAs nyvalgte president skrev under på at det skulle skje. Og i Midtøsten er det krig, mens Russlands Putin blitt verdens mektigste mann – samtidig som han passer på USAs varsler nr. 1, Edward Snowden. Riktignok er USAs økonomi blitt bedre og arbeidsledigheten langt lavere enn da Obama overtok fra Bush jr., men republikanere har ikke ord for hvor ille det er med Demokratenes president. Så også i flere norske aviser for tida – Obama skuffer visstnok, som om det er han sin skyld.

Men 20. november gjorde han det ingen andre har våget de siste par tiårene, verken i Europa eller USA: Han sto opp på direkte tv-sending og argumenterte for at hele 5 millioner såkalte papirløse skulle sikres mot deportasjon. Og hans omfattende plan sikrer at nesten halvparten av de uregistrerte gis en mulighet til å få bli, og Obama vil ta kampen mot Kongressen – selv om republikanere og amerikanere faktisk er enige i at noe bør gjøres. Det er mer Obamas metode som er blitt kritisert.

I Norge regnes det med omtrent 20.000 papirløse og «ulovlige norske». Men hvilket politisk parti har programfestet å gjøre noe for halvparten av dem, altså 10.000? Under en tale i Chicago 25. november begrunnet han reformen med landets historie. USA er en nasjon av innvandrere. Og i hver ny bølge av innvandrere har det vært noen som har hevet stemmen og sagt stopp. «Selv om de eneste som har hatt rett til å si det, er de amerikanske urfolkene», sa Obama. Når vil Erna Solberg si det samme? Altså: «De eneste som har rett til å si stopp, er samene!»

For det er innvandring som har vært USAs suksess og styrke. Enten det er irer, italienere, nordmenn, cubanere eller kinesere. På 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var det mest nord-europeiske innvandrer, frem til 1965 var det flest øst- og sør-europeere, etter 1965 har det majoriteten kommet fra Asia og Latin-Amerika. Men gjennom hele historien har folk fra overalt kommet til USA.

Da Obama la fram reformforslaget, som minner veldig om et amnesti, sa han følgende: «I mer enn 200 år har det å ønske innvandring fra hele verden velkommen gitt oss en enorm fordel framfor andre land. Det har holdt oss ungdommelig, dynamisk og skapt entreprenører. Det har skapt et folk med ubegrensete muligheter.»

Derfor ba Obama om at landets papirløse om å bli lovlige amerikanske borgere, uten at politiet skal komme om natten å kaste dem ut med loven i hånd. Han snudde på det og sa at de papirløse skal få papirer: «Du kan komme ut av mørket, og komme på riktig siden av loven».

Forkjemperne for en slik lov skulle selvfølgelig sett at enda flere av de cirka elleve millioner papirløse i USA fikk lovlig opphold. Eller at Obama hadde våget å komme med denne reformen tidligere i sin presidentperiode, ikke mot slutten av sin tid som president. Og det at grensekontrollen mot Mexico også blir skjerpet, med sine uheldige følger, er også en god grunn til ikke å hylle Obama for reformforslaget.

Men Norge har også papirløse. Det er imidlertid svært usikre tall. Statistisk Sentralbyrås siste tall var på 18.196 «irregulære innvandrere». Men som kampanjesiden «papirløse.no – Ingen mennesker er ulovlige» skriver, er tallmaterialet så usikkert at det riktige tallet kan «variere fra cirka 10.500 til nærmere 32.000».

Det er uansett en altfor stor mengde mennesker som blir tvunget til å leve i skjul i Norge. Mange av disse kommer fra land som Iran, Etiopia, Eritrea, Irak, Sri Lanka, Afghanistan, Somalia, DR Kongo og Tsjetsjenia. Men det er også papirløse fra helt andre land. Som i USA: Obama påpekte at det ikke kun er latinamerikanere, men også polakker – og nok en del nordmenn med utgått Green Card – som vil nyte godt av Obamas planer.

Hvor er de norske politikerne som vil gjøre som Obama? Det er gått over fire år siden en rekke organisasjoner – alt fra Kirkens Bymisjon, Kvinnefronten, Helsingforskomiteen, Norsk Folkehjelp og Blitz – lanserte papirløskampanjen. Den gangen påpekte de at mens de aller fleste europeiske land hadde gjennomført ulike amnestiordninger for papirløse innvandrere – noe også både Ronald Reagan og Bush sr. gjorde – skilte Norge seg ut «ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse».

«Det finnes her et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land.», heter det fra kampanjen.

Men fremdeles er ikke dette rommet for humanitet funnet av norske politikere. Sjansen er liten for at vi de neste fire årene, med Frp i Justisdepartementet, vil se at humanitetsrommet blir oppdaget. Det er mer sannsynlig at politiet med loven i hånd banker på de papirløses dører nattestid, som hovedsaken i Ny Tid sist uke viste, enn at de papirløse selv kan tre ut av mørket med den samme loven i hånd. Det er en forferdelig påkjenning å leve i skjul i et land hvor hverdagens likegyldighet til disse skjebnene er dominerende.

Aftenposten gikk 22. november ut og støttet Obamas nye innvandringsreform: «Vi mener at det er sterke grunner, både humanitære og andre, for å gjøre slutt på den årelange skyggetilværelsen som millioner av papirløse innvandrere har levd i», skriver den konservative Oslo-avisa. Men de 20.000 papirløse i Norge nevnes ikke i lederartikkelen. Da har vi lite lært.

Obama har, tross et historisk svakt politisk handlingsrom, minnet oss på politikkens muligheter. Politikere med et humanitært hjerte for de papirløse, kom ut av stortingsmørket! Solidariske politikere fra hele landet, foren dere!

Leder i Ny Tid 28. november 2014

---
DEL