Leder: En ny nobelkomité

Jagland bør gå av. Og det bør resten av nobelkomiteen også. Men ikke på grunn av Obama-tildelingen.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2009-10-15

Det har den siste uka blitt en stor debatt om hvorvidt detvar riktig å tildele årets Nobelpris i fred til USAs president, Barack Hussein Obama.

Om dette kan det sies så mangt. Det er gode grunner for både det ene og det andre argument. Noen større skandale enn en rekke andre tildelinger, som den nylige til Al Gore, er Obama-tildelingen likevel ikke.

Mer interessant er det å se på de virkelige skandalene, som vel å merke knapt omtales. Det ene ligger i at Stortinget siden 1948 har valgt ut sine egne partipolitikere til å sitte i komiteen, istedenfor at forskere, fredsforkjempere eller tidligere fredsprisvinnere får innflytelse. Denne politiseringen av prisen er sterkt uheldig. Den svekker hele prisens legitimitet. Dette kan også forklare de mange skandaløse beslutningene, som det ikke å gi Mahatma Gandhi fredsprisen, noe nobelkomiteen heller ikke gjorde posthumt. Det er en skamplett som ennå ikke er vasket bort.

En annen ulempe med at norske politikere styrer denne komiteen, er at de som indirekte rammes av fredsprisen, lett kan avfeie den med at dette bare er en politisk pris fra fem norske politikere. Og i dette de har helt rett, både de høyreekstreme Obama-haterne i USA og Burma-juntaen som holder folkehelten Aung San Suui Kyi fanget. Selv om norsk offentlighet stadig vekk ler av folk der ute i verden kan tro noe annet enn et nobelkomiteen er høyt hevet over allmuen og det politiske spillet, så er fredsprisen en politisk tildelt pris. Dessverre. Og i strid med Alfred Nobels intensjon, slik Fredrik Heffermehl har fått fram.

Som regel går vervet til en æret lokalpolitiker som takk forlang og tro tjeneste, men uten at personen har kvalifikasjoner for å vite noe om fred eller …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.