Leder: En ny nobelkomité


Jagland bør gå av. Og det bør resten av nobelkomiteen også. Men ikke på grunn av Obama-tildelingen.

Avatar
Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2009-10-15

Det har den siste uka blitt en stor debatt om hvorvidt detvar riktig å tildele årets Nobelpris i fred til USAs president, Barack Hussein Obama.

Om dette kan det sies så mangt. Det er gode grunner for både det ene og det andre argument. Noen større skandale enn en rekke andre tildelinger, som den nylige til Al Gore, er Obama-tildelingen likevel ikke.

Mer interessant er det å se på de virkelige skandalene, som vel å merke knapt omtales. Det ene ligger i at Stortinget siden 1948 har valgt ut sine egne partipolitikere til å sitte i komiteen, istedenfor at forskere, fredsforkjempere eller tidligere fredsprisvinnere får innflytelse. Denne politiseringen av prisen er sterkt uheldig. Den svekker hele prisens legitimitet. Dette kan også forklare de mange skandaløse beslutningene, som det ikke å gi Mahatma Gandhi fredsprisen, noe nobelkomiteen heller ikke gjorde posthumt. Det er en skamplett som ennå ikke er vasket bort.

En annen ulempe med at norske politikere styrer denne komiteen, er at de som indirekte rammes av fredsprisen, lett kan avfeie den med at dette bare er en politisk pris fra fem norske politikere. Og i dette de har helt rett, både de høyreekstreme Obama-haterne i USA og Burma-juntaen som holder folkehelten Aung San Suui Kyi fanget. Selv om norsk offentlighet stadig vekk ler av folk der ute i verden kan tro noe annet enn et nobelkomiteen er høyt hevet over allmuen og det politiske spillet, så er fredsprisen en politisk tildelt pris. Dessverre. Og i strid med Alfred Nobels intensjon, slik Fredrik Heffermehl har fått fram.

Som regel går vervet til en æret lokalpolitiker som takk forlang og tro tjeneste, men uten at personen har kvalifikasjoner for å vite noe om fred eller fredsarbeid. Prisen har de siste 60 årene vært en politisk pris.Tildelt av forsvarsvenner, men sjelden til fredsforkjempere.

Det skandaløse ligger ikke i Obama-tildelingen, men i det at mediene rett før prisen ble utdelt kunne melde at kinesiske dissidenter var utelukket. Hvorfor? Jo, man ville ikke «støte» Kina nå rett før klimaforhandlingene i København. Slik går det når politikerne har makten over fredstildelinger.

Rafto-forbildet

Da er det bedre å sette sin lit til Raftostiftelsen i Bergen, som hvert år offentliggjør velbegrunnede tildelinger. Tre dager før Nobelkomiteens avgjørelse ble kjent, ble det offentliggjort at den aserbadsjanske journalisten Malahat Nasibova (40) tildeles Raftoprisen 1. november. En viktig og riktig tildeling.

Og da kommer vi til selve problemet ved årets tildeling. Nemlig det at Thorbjørn Jagland kom inn i komiteen og ble leder. Ny Tid tok opp dette temaet på nyhetsplass i januar i år. En rekke kritiske innvendinger mot Jaglands habilitet kom fram. Både det at han skulle sitte i komiteen mens han var stortingspresident, og det at han lå an til å bli generalsekretær i Europarådet, var helt åpenbare problemer.

Det at han, som eneste mann, da også gikk rett inn som leder av en komité der fire av fem var kvinner, var også et klart svakhetstegn. Selv om det ble noe mediedekning på Ny Tids nyhetssaker den gang, var det langt franok til at man kunne få en reell debatt om det var prinsipielt riktig av Jagland å gå inn i komiteen. Det ser vi nå at det ikke var.

Ikke på grunn av Obama-tildelingen, selv om den bærer Jaglands merke, men fordi alle hans hatter gjør at han har få igjen å velge mellom når prisen skal utdeles. Han måtte jo velge en som ikke ville skade Stortinget, eller Europarådet, eller Bondeviks fredssenter der han er styreleder, eller Arbeiderpartiets politiske linje, eller Stoltenbergs rødgrønne regjering, eller… Kort sagt: Jaglands eneste sikre kort var… ja, nettopp: Obama.

Det er derfor den siste ukas kritikk av Obama-tildelingen her i Norge lyder så hul og simpel. Fordi det ikke er nå kritikken skulle ha kommet, men i fjor høst, da det ble kjent at Jagland ønsket seg inn i komiteen. Det var da ramaskriket skulle ha kommet. Nå er det for sent.

Men for de framtidige tildelingene er det ennå håp. Løsningen er enkel: Jagland går av som komitéleder etter årets tildeling 10. desember. Og så følger resten av politikerkomiteen etter.

Måtte den politiserte Nobelkomiteen begraves ved siden av Nobel, mens en ny komité bestående av fredsforkjempere og kvalifiserte medlemmer måtte oppstå.

dag@nytid.no

twitter.com/DagHerbjornsrud

Abonnement kr 195 kvartal