Leder: Det handler om å leve

Mens politi og politikere fører diskurs om byråkrati, drepes ennå et uhyggelig høyt antall kvinner av sine partnere i dette landet.

Dag
Tidligere redaktør i Ny Tid (-2016).

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no eller dag@nytid.no

Følg Dag Herbjørnsrud på www.twitter.com/DagHerbjornsrud

Rapport. I november nedsatte Regjeringen et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalgsleder Arne Røksund overleverte tirsdag utredningen til justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap).

Utvalget viste for eksempel at to politidistrikter ikke har noen ansatte som er dedikert til forebygging, til tross for at dette skal være en prioritert oppgave i norsk politi. Ikke da til å undres over hvis partnervold og potensielle drapsmenn ikke fanges opp i tide.

Bare onsdag ble to nye kvinner funnet drept, i Oslo og på Lørenskog. I begge tilfeller mistenkes ektefelle eller tidigere partner. I skrivende stund antar politiet at av årets hittil 26 drap, så er 14 – altså over halvparten – begått av en nåværende eller tidligere samlivspartner. Blant disse er to drepte menn. Men hele 12 kvinner kan i løpet av mindre enn seks måneder være såkalt «partnerdrept». Det har skjedd i både svært rike familier og i familier der tidligere voldsdømt familiefar(54) levde sammen med sin nå drepte kone (52) – slik det skjedde på Lørenskog onsdag.

Regjeringens stortingsmelding fra Kvinnedagen 8. mars, «Det handler om å leve. Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner», er altså blitt ytterligere aktualisert. Det bør være klart at det trengs økt forebygging, økt kunnskap og økt bevissthet rundt partnerdrap og kvinnedrap. Det ville også hjulpet om det ble slutt på de mange bortforklaringene som lanseres hver gang partnerdraptemaet tas på banen.

Svensk modell

Det kan være på tide å gjøre som i Sverige, der politi og tjenesteapparat gir bistand til voldsutsatte i samme lokaler. Antallet anmeldte saker som gjaldt vold i nære relasjoner har økt med 75 prosent de siste fem årene, viser 2012-tallene fra Politidirektoratet. Årets 14 mulige partnerdrapssaker har allerede passerte det siste toppåret i 2005, hvor det var 10 slike drap.

«Drap i nære relasjoner utgjør i underkant av halvparten av alle drap som skjer i Norge,» uttalte kriminolog Vibeke Ottesen til Romerikes Blad tirsdag.

Mellom 1991 og 2010 ble det ifølge Kripos begått 166 partnerdrap i Norge. 144 av ofrene var kvinner, mens 18 var menn. Partnerdrap utgjorde om lag en fjerdedel av alle drap i Norge i perioden mellom 2000 og 2009. Ottesen forklarer:

«Vi ser i internasjonal forskning at det er to hovedmotiver som peker seg ut ved partnerdrap begått av menn: Det er når kvinnen i forholdet enten har kommet seg ut av forholdet eller ønsker å komme seg ut. Eller når mannen ikke lenger kan forsørge familien, for eksempel fordi han har mistet jobben.» Hun mener at også stor aldersforskjell øker faren.

Feildefinering

Ottesen påpeker samtidig noe viktig, og skremmende: «Dødelig vold, som ofte er de mest impulsive, og drap på kjærester som ikke er formelt samboere eller ektefeller, blir ikke definert som partnerdrap av Kripos.»

Denne tilsynelatende feildefineringen kan bety at mørketallene er større enn vi skulle tro. Det er på høy tid at forskningen og bevisstheten rundt disse drapene løftes flere hakk.

For dette handler om det kanskje viktigste i livet: Det handler om å leve.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 21.06.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL