Leder: Anundsen bør gå


Torsdag kom argumentet som bør få også Erna Solberg til å se hva som er best for regjeringen og Norge: Justisministeren bør gå av.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2015-01-30

Avgang. Solberg-regjeringen har i alle sine 15 måneder ved makten vært forskånet fra krav om at statsråder må gå av. Nå er imidlertid tiden kommet. Og ikke uten grunn.

Torsdag 29. januar kom det fram på NRK at justisminister Anders Anundsen sommeren og høsten 2014 spurte sitt eget embetsverk i Justisdepartementet om det var mulig å instruere politiet i en enkeltsak. Enkeltsaken gjaldt i praksis mulla Krekar, som Anundsen & Frp trenger å få enten ut av landet eller til nød langt ut på landet, altså Kyrksæterøra.

Rett før Krekar ble løslatt 25. januar kom så en generell instruks fra Justisdepartementet, påfallende lik den tanke som lå bak i drøftelsen med embetsverket – som vel å merke påpekte det ulovlig i å instruere politiet i å tvangsflytte en enkeltperson ut av en norsk by. Anundsen og den politiske ledelse i departementet har med sine handlinger grovt svekket sin opprettholdelse av de norske verdier.

Krekarsaken er bare en av flere alvorlige feilgrep gjort av Anundsen – feil man i utgangspunktet ikke ville tro at en justisminister fra et høyrepopulistisk parti ville gjøre, da baktankene ville bli for åpenbare. Juristutdannede Anundsen er også ansvarlig for rekordutsending av barn i 2014, fire ganger mer enn sin rødgrønne forgjenger Grete Faremo. Han er også ansvarlig for at styringsinstruksen, om ikke lenger å prioritere utsendinger av lengeværende asylbarn, aldri nådde Politiets Utlendingsenhet (PU).

Anundsens instrukser ble snarere til at de kompliserte utlendingssakene skulle nedprioriteres, nå skulle de «letteste» asylsøkerne sendes ut. 1900 asylsøkere med avslag skulle ut i 2014, og i praksis ble lengeværende barn prioritert – i strid med regjeringens avtale med KrF og Venstre fra høsten 2013.

Abonnement kr 195/kvartal

Dermed er Anundsen ansvarlig for at barnefamilier framfor kriminelle asylsøkere ble sendt ut. Fordi dette var den letteste måten å oppnå de knallharde kravene om måltall for tvangsutsendte. Selv om Politiets Utlendingsenhet (PU) ga beskjed om at det var vanskelig med måloppnåelse i utsendingsarbeidet, var beskjeden entydig og kald fra Justisdepartementet om at målet skal nås, koste hva det koste vil.

Eller som logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?