Ledende på miljøvennlig energi?

Statkraft har en visjon om å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Likevel satser de for fullt på forurensende gasskraft, både i Norge og i Tyskland.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.02.2005

På sine hjemmesider skryter Statkraft av å være Europas nest største produsent av fornybar energi, og at de vil være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Men det skjer tydeligvis ikke i praksis. For nå satser de for fullt på konvensjonelle gasskraftverk, både på Kårstø og senest med nye planer i Tyskland. Å satse stort på konvensjonell gasskraft henger ikke på greip for et selskap som har en visjon om å være ledende på miljøvennlig energi. Man blir ikke ledende i noe som helst hvis man ikke satser på de beste løsningene!

Å bygge konvensjonelle gasskraftverk i Europa i dag er ikke miljøvennlig. De slipper ut store mengder klimagasser som fører til økt drivhuseffekt. Klimaendringer er den største utfordringen verden står ovenfor. FNs klimapanel sier at utslippene må reduseres med 60-80% for å unngå farlige menneskeskapte klimaendringer. Derfor kan vi ikke nå bygge nye energiløsninger med store utslipp.

Hvis Statkraft skal gjennomføre visjonen om å være ledende i Europa på miljøvennlig energi må de bygge kraftverk med CO2-fjerning eller vindkraft i Tyskland og i Norge. Til nå er det installert over 12.000 megawatt (MW) vindkraft i Tyskland. I Norge er det utbygd knappe 100 MW. Statkraft må virkelig henge i hvis de skal være ledende på utviklingen av ny fornybar energi i Europa.

Hvis visjonen skal være mer enn veggpryd, må Statkraft legge bort planene om forurensende gasskraft.

Kommentarer