Lært opp i Norge, tilbake til Fallujah?

I forrige uke fikk irakiske ledere for første gang militær opplæring i utlandet – det skjedde i Norge. I dag er de tilbake i Irak med kunnskap som kan brukes mot opprørerne i Fallujah.

Marines with Company A
Ny Tid

Etter åtte dagers opplæring ved Natos Joint Warfare Centre på Jåttå utenfor Stavanger, dro de 19 irakiske offiserene og sivile lederne tilbake til Irak på tirsdag morgen denne uken.

Med i bagasjen sin hadde de økt kunnskap om evnen til operativ planlegging, krisehåndtering, sivilmilitære relasjoner og hvordan å samarbeide med internasjonale styrker og organisasjoner i Irak.

Dermed er det nærliggende å konkludere med at de militære og sivile lederne nå kan dra nytte av det de lærte i Norge i forbindelse med overgangsregjeringens forsøk på å knuse opprørerne i Fallujah med amerikanernes hjelp.

– Første gang

Da det ble kjent på sensommeren at irakiske styrker skulle få militær opplæring i Norge, førte det til heftige diskusjoner i norsk offentlighet.

Men et flertall i Stortinget støttet regjeringens godkjenning av Natos planer om å stille Joint Warfare Centre på Jåttå utenfor Stavanger til rådighet for dette formålet.

Nå viser det seg altså at opplæringen av irakiske offiserer utenfor Iraks grenser etter Saddam Husseins fall kun har skjedd i Norge. Tilsvarende opplæring har verken skjedd i USA, Storbritannia eller andre land som var med på invasjonen av Irak.

– Det stemmer, det er første gang Irak sender en gruppe av militære og sivile ledere ut av landet for å få opplæring. Faktisk er det også første gangen Nato lærer opp topp militærledere fra land som ikke er medlemmer av alliansen. Slik sett er dette et pionerarbeid, sier assisterende informasjonsoffiser Juergen Eise i Joint Warfare Centre (JWC) til Ny Tid.

Flere kurs?

De 19 irakiske lederne som deltok på det åtte dagers lange opplæringskurset hos JWC besto hovedsakeling av offiserer med generalrang, samt noen representanter høyt på strå i forsvarsdepartementet og innenriksdepartementet.

– Treningen ble godkjent av Natos toppmøte i Istanbul 28. og 29. juni. Den 8. oktober dannet alliansen gruppa som er ansvarlig for å finne ut hvilke behov irakerne har på dette området, forteller informasjonsoffiser Eise.

Gruppa fikk navnet “Natos Training and Equipment Coordination Group”, og har hatt et 40-talls menn i Irak for å kartlegge hvilke behov landet har i forhold til utdanning, trening og utstyr.

– Irakernes generelle kommentar da de reiste hjem på tirsdag var at det hadde vært et veldig interessant kurs. Nå skal de evaluere det og komme tilbake med respons og eventuelle forslag til justeringer, sier Eise.

– Kan det bli aktuelt å gi irakerne flere kurs i regi av JWC på Jåttå?

– Det kommer an på om de ønsker flere kurs, svarer han.

– Kan brukes i Irak i dag

På spørsmål om opplæringen av irakerne har relevans for den urolige situasjonen i Irak i dag, svarer informasjonsoffiseren følgende:

– Ja, selvsagt, kunnskapen de har ervervet seg hos oss kan brukes i forhold til å løse problemene i Irak i dag. Viktige ting i denne sammenheng er kommunikasjon, identifisering av trusler, koordinering av og deling av informasjon.

– Vil det de har lært hos dere kunne brukes i kampen mot opprørerne i Fallujah?

– Ikke direkte. Treningen av styrkene i Stavanger har et langsiktig siktemål. Det er viktig at de bygger opp et samarbeid mellom de forskjellige grenene i militæret og de forskjellige departementene, sier Eise.

– Men handler ikke deler av kurset om hvordan samarbeide med de internasjonale styrkene i Irak?

– Jo, selvsagt. Deler av kurset handler om dette. Og deler av det handler om å samarbeide med internasjonale organisasjoner, som for eksempel Røde Kors og FN, bekrefter informasjonsoffiser Eise.

Det er med andre ord ingen ting i veien for at kunnskapen de irakiske lederne har ervervet seg i Norge kan bli brukt i kampen mot opprørerne i Fallujah, som akkurat var kommet i gang da de irakiske kursdeltagerne reiste tilbake til landet.

Denne uken ble det for øvrig kjent at den irakiske overgangsregjeringen har bestemt at en irakisk general skal ta over styringen av Fallujah når byen er renset for opprørere.

Kommentarer
DEL