Lærdommen fra Treholt-saken

Det er mer enn rettsprosessen mot Arne Treholt som nå rystes i sine grunnvoller. Også andre kontroversielle dommer bør nå få nytt søkelys. Hvem overvåker vi ulovlig i dag?Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2010-09-24

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no

www.twitter.com/DagHerbjornsrud

LEDER I NY TID 24.09.2010: Overraskende. For mange er det sjokkerende opplysninger som den siste uka har kommet fram i Arne Treholt-saken.

En etter en av 80-tallets aktører står nå fram og letter sin samvittighet, i kjølvannet av Geir Selvik Malthe-Sørenssen og Kjetil Bortelid Mælands bok «Politiets løgn i Treholt-saken». I boka argumenteres det for at politiets såkalte pengebevis, da Treholt i 1985 ble dømt til fengsel i 20 år for spionasje, er forfalsket.

Slik beskrev dagens riksadvokat Tor-Aksel Busch, som i Treholt-saken var aktor mot UD-diplomaten, påstanden denne uka:

Abonnement halvår kr 450

«At pengebeviset skulle være fabrikkert, var helt bortenfor vår tankerekke. Det ville selvsagt være meget alvorlig dersom det stemmer. Hvis noen har lurt oss, ville jeg like det veldig, veldig dårlig.»

Spørsmålet er om ikke Busch burde hatt en noen større tankerekke den gang? Det ville i tilfelle være en del av jobben hans som statsansatt. Det virker naivt å ha null skepsis til overvåkingsmyndighetenes metoder og påstander i prestisjefulle saker, da som nå.

Og spørsmålet er nok ikke om at noen i politiet har lurt Busch og aktoratet («oss»), det er vel mer Treholt og det norske folk som i tilfelle ble lurt?

Ville dømt igjen

Det er med rette reist tvil om habiliteten til riksadvokat Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads i saken, siden de utgjorde aktoratet i påtalemyndighetens sak mot Treholt for 25 år siden. Det er liten tvil om at domfellelsen av Treholt gjorde at deres karrierer fikk et byks framover, noe som de ikke ville fått dersom Treholt hadde blitt frifunnet eller fått en langt mildere dom.

Riktignok anmodet Busch tirsdag Gjenopptakelseskommisjonen om gjenåpne saken, med det formål å undersøke pengebeviset på nytt. Men riksadvokatens egeninteresse i denne saken synes ennå åpenbar. Han viser dette når han til NTB tirsdag 21. september sier:

«- Betydningen av pengebeviset overvurderes. Vi hadde fremmet tiltale mot Treholt selv om pengebeviset ikke var der. Vi ville ha prosedert saken omtrent på samme måte og jeg tror kanskje resultatet ville ha blitt det samme, sier Busch.

– Ville …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.