Laksekrig på alle fronter

Norsk laks har sammenhengende vært i krig mot aggressive amerikanere, europeere og russere siden 1991. Det blir neppe noen varig fred på en stund.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Laksen skulle redde norske kystsamfunn. Fisken som markedene skriker etter, og som tidligere oppnådde eventyrlige priser og ga investorene dollartegn i øynene. Den norske kysten passer bra til oppdrett, og den lange kystlinjen gjør også mulighetene for å vokse store. Nettopp disse eventyrlige mulighetene til å øke produksjonen har vært det som gjentatte ganger biter norsk oppdrett i halen. De kan ikke la være å gi «bånn pine» når mulighetene åpner seg. Det er kvantitet frem for kvalitet som styrer de fleste.

Og det er norsk laks som har vært dominerende på verdensmarkedet helt siden det kom fart på oppdretting av laks og ørret på åttitallet.

Laksen har fått et solid navn og rykte som den frie, friske og kraftfulle røde fisken som kaster seg opp stupbratte fosser. Dette ryktet som villaksen har skapt, har oppdretterne fritt og freidig overført på laksen som svømmer i mærene. Oppdrettslaksen har aldri vært vill og den får aldri muligheten til å kaste seg rundt i elvene.

Norsk lakseoppdrett har fått slite med påstander om fisk som har for høye verdier av tungmetaller – og ikke minst en gjentagende evne til å oversvømme markedene med billig laks.

I Norge ble det i 2005 slaktet 567.000 tonn laks. Dette utgjør 45 prosent av den samlede verdensproduksjonen. Med en så sterk posisjon på verdensmarkedet vil Norge stå for skudd hver gang næringen kommer under et kritisk lys. Og situasjonen har vært vanskelig mange ganger.

Helt siden 1991 har Norge uavbrutt vært i strid med de største kjøperne av laks – med unntak av Japan og det asiatiske markedet. Det hele startet i 1991 da USA innførte straffetoll på norsk oppdrettslaks. Bakgrunnen var at amerikanerne mente at norsk laks ble dumpet på det amerikanske markedet. USA-markedet har siden vært ubetydelig for norske oppdrettere. De kommer ikke inn på markedet igjen etter at blant annet Chile overtok. Siden midten av nittitallet har Norge nesten uavbrutt ligget i strid med EU og EU-oppdrettere som mener at norske oppdrettere dumper laks på EU-markedet. Siste striden er uenigheten med Russland om innholdet av tungmetaller i den norske laksen – en strid som gjorde at russerne stoppet al import av fersk fisk fra Norge.

Konflikten med Russland kan kanskje gå mot en løsning, men hva som er den egentlige bakgrunnen for påstandene er vanskelig å se i dag – med norske øyne.

Laksenæringen har lenge slitt med å overbevise kritikere om at laksen strutter av sunnhet, og næringen har hittil ikke greid å møte kritikerne på en skikkelig måte.

Det som forundrer mange er den enestående enigheten mellom norske myndigheter og norsk oppdrettsnæring om at «vi» ikke har skylda. Det er USA, EU og Russland som har skylda for de gjentagende beskyldningene om alt fra usunn fisk til overproduksjon.

Norske myndigheter har sine svin på skogen her også, siden de velger å åpne alle sluser når det åpner seg muligheter for å øke produksjonen, i stedet for å regulere denne næringen slik at en slipper beskyldningene om overproduksjon. Da EU i mai 2003 åpnet for frihandel med norsk laks, valgte Bondevik-regjeringen å feire dette med nye laksekonsesjoner og slutt på alle fôrkvoter. Resultatet uteble ikke. Laksen fosset innover EU og prisen stupte. Derfor sa EU stopp igjen i august 2004.

Norske myndigheter og norske oppdrettere har vist en sjelden grådighet når gjør hva som helst for å sikre seg større andeler av verdensmarkedet. I Norge snakkes det kun om mengde, og svært lite om hva som kan gjøre laksen bedre og mer «spiselig». Oppdrettsnæringen og myndighetene har ikke vist interesse for den økologiske laksen. Det finnes et voksende marked for denne. Med mer fokus på helse og sunnhet vil den norske oppdrettslaksen kunne få noe av opprinnelige tilbake. I dag er denne laksen et industriprodukt som ikke kommer utenom tungmetallbeskyldninger.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here